Realist Roman Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Realizm akımın ilkelerini bünyesinde barındıran romanlara “realist roman” adı verilir. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan realist roman (gerçekçi roman) anlayışının tarihî ve felsefi arka planında aydınlanma felsefesinin “aklın temel belirleyici güç olduğu, olan biten her şeyin akılla mutlaka bir açıklamasının olduğu ve bunun da nedensellik (determinizm) ilkesine dayandığı” düşüncesi yatar.

Bkz: Realizm nedir?

Realist Romanların Özellikleri Nelerdir?

  • Realist romanlarda araştırılabilen, gözlenebilen, deneylere tabi tutulabilen olay, olgu ve durumlar esas alınır. Buna göre roman kişilerinin düşünceleri ve davranışları, çevre şartları tarafından belirlenir.
  • Romantizmin bireysel, bireyci, öznel ve hatta keyfi edebiyat tutumuna karşı realizm, kişilerden, öznellikten, bireysellikten bağımsız, dış dünya gerçekliğine dayalı nesnel bir edebiyat oluşturmaya çalışır.
  • Realist yazar, gelenek, görenek, töre ve törenleri kişilerin kişiliklerini belirleyecek şekilde ayrıntılı olarak tasvir eder.
  • Realist romancılar, insan ve toplumu çok iyi tanır, tüm özelliklerini didik didik eder. Kişi ve olayları yorumlayıp yargılamaz; salt tasvir etmekle yetinir. İyi, kötü; güzel, çirkin her şeyi tasvir eder, tercihte bulunmaz.
  • Realizmde roman, uydurulan, rastgele seçilip düzenlenen bir şey değil, bizzat hayatın bir tercümesidir. Yazar olay ve kişilere müdahale etmez, kişilerin nasıl konuşacağına, nasıl davranacağına karışmaz.
  • Realist romancılar, tasviri, salt bir güzellik sergilemesi olsun diye değil; insanların ruh hallerini göstermek üzere yaparlar.
  • Hayallere yer vermezler, güzel-çirkin demeden çıplak gerçeği sunmakla yetinirler.
  • Gerçekçi olmayan abartılara yer verilmez. Okuyucu, okuduğu olayları yadırgamaz, “Böyle şey de olur mu?” demez.
  • Yazarlar, olabildiğince somut bilgi, belge ve bulgulara dayanırlar. Hayali üretim ve uydurmalardan uzak dururlar. Güzel, süslü, sanatlı, abartılı anlatım, tasvir ve sıfatlardan uzak bir biçimde olabildiğince yalın, çıplak, sade bir dil ve üslup kullanmaya çalışırlar.
  • Realist romanda estetik kaygı yoktur; onun yerine salt gerçekliği sunma kaygısı vardır.Realist Romanın Türleri Nelerdir?

Realist romanın birkaç türü vardır:

Gözlemci Gerçekçilik Nedir?

Görülen, yaşanan, olan biten gerçek yaşantı ve olayları tespit etmek, toplumun aynası olmak, toplumun yaşama biçimini gerçek boyutlarıyla tarihe bırakmak, gözlemci gerçekçilik olarak adlandırılır.

Sosyalist Gerçekçilik Nedir?

Buna “toplumcu gerçekçilik”, “sosyal realizm” de denir. Marksizm’e, sosyalizme bağlı bir sanat akımıdır. Toplumsal yaşantıyı olduğu gibi tasvir etmek, sosyal sorunlara yer vermek, bunların çözümü için Marksist ideolojinin tek çözüm yolu olduğunu göstermek, temel ilkeleridir. Bir sınıf edebiyatıdır. İnsan ve toplum maddi etkenlerle, ekonomik özelliklerle açıklanmaya çalışılır.

Realist Romancılığın Temsilcileri Kimlerdir?

Realist romanının başlıca temsilcileri şunlardır;

Fransız edebiyatında: Honore de Balzac (1799-1850), Stendhal (1783-1842), Gustave Flaubert (1821-1880).

İngiliz edebiyatında: Charles Dickens (1812-1870), George Eliot (1819-1880), Thomas Hardy (1840-1928), Charlotte Bronte (1816-1855), Robert Stevenson (1850-1894), Bernard Shaw (1856-1859).

Amerikan edebiyatında: Nathaniel Hawthorne (1804-1864), Herman Melville (1819-1891), Mark Twain (1835-1910), Henry James (1843-1916), Louise May Alcott (1832-1898).

Rus edebiyatında: Nikolai Gogol (1809-1852), Ivan Aleksandroviç Gonçarov (1812-1891), Ivan Turgenyev (1818-1883), Fiodor Mihayloviç Dostoyevski (1822-1881), Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910).

Türk edebiyatında ilk realist roman örneği, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan “Araba Sevdası”dır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.