Postmodernizm

Modernizm “moda” sözcüğü ile aynı köktendir. M.S.5.yy’dan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Moda sözcüğü eski ile yeniyi ayırmada bir araçtır. Hıristiyanlık öncesi ve sonrası olarak ayrılır. Modernizm, eskiye göre yeni olmaktır.

Postmodernizm; “modernizmden sonrası, ötesi” anlamına gelir.1934’lü yıllarda ortaya çıkmış, ,1950’lerde Amerika’da, 1960’lı yıllarda ise tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

Oldukça sübjektif bir tanımı vardır. Tarihi bir bildirisi yoktur. Aydınlanma çağı ile birlikte her türlü kılavuzdan uzak bir “akıl çağı” olarak ortaya çıkmıştır. Aydınlanma çağının temsilcilerinden Kant’ın bir bir görüşü vardır.”Bilmek ve tanımak. Bu çağın ilkeleri; tabiatüstünün tabiatla yer değiştirmesi, dinin bilimle yer değiştirmesi, tanrı emirlerinin tabiatla yer değiştirmesi, din adamlarının filozoflarla yer değiştirmesidir. Her şeyin geçici olduğunu ileri sürer. Tek bir gerçek, tek bir doğru yoktur.

Postmodernizmin belli başlı ilke ve nitelikleri:

 • Rasyonalizm, pozitivizm, liberalizm, kapitalizm, Marksizm gibi bütün ilkelere karşı olmak.
 • Modernizmin ilkelerine karşı sorgulayıcı olmak.
 • Evrensel bütünlük yerine her türlü çoğulculuktan yana olmak
 • Her şey gider felsefesini ilke edinmek.
 • Her alanda tam bir seçmecilik anlayışını benimsemek.
 • Her alanda kural, düzen,ilke, yasa âdet’lere karşı bozucu ihlâl edici bir tavır sergilemek.
 • Aşırı görevcilik tavrı beslemek.
 • İronik olmak.
 • Millî ve evrensel kültür anlayışını reddedip çoğulcu kültür anlayışını benimsemek.
 • Geçmişle hâl arasındaki bağları koparmamak.
 • Gerçekliğin yerine imajı koymak.
 • Sentez ve bütünleşmenin yerine parçayı veya parçalanmayı ikame etmek.
 • Dine karşı olumlu bir tavır almak.
 • Geçmişin kendi şartlarına uygun bir şekilde yaşatılmasını istemek.

Temsilcileri:
Umberto Elco
John Berge
Selman Rüştü
WirginiaWoolf
James Joyce
Cabrera
İnfante
Yung

 

Batı Edebiyat Akımlarıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.