Peyami Safa

 • Babası şair İsmail Safa, Sivas’ta sürgünde ölünce kendi hayatını kazanmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden okula gidememiş, kendi kendini yetiştirmiş ve bir süre öğretmenlik yapmıştır.
 • Edebiyat, felsefe, tıp, tarih, hukuk, resim, musiki, sosyoloji psikoloji konularında çok donanımlıdır.
 • Kardeşi İlhami ile çıkardığı “Yirminci Asır” adlı akşam gazetesinde “Asrın Hikâyeleri” başlığıyla yazdığı magazin hikâyeleriyle dikkat çekmiştir.
 • “Ansiklopedik bir yazar” olan sanatçı, fıkra, makale, roman, hikâye türlerinde ürün vermiştir. Ahmet Mithat Efendi gibi çok ürün veren bir sanatçıdır. Ders kitapları da yazmıştır.
 • Psiko-sosyal yanları ağır basan yapıtlarıyla tanınan bir yazardır.
 • Olaylara değil psikolojik çözümlemelere önem verir.
 • Usta bir roman tekniği, canlı bir anlatım gücü vardır. Çirkin sözlerden kaçınır.
 • Asıl ününü kazandığı romanlarında çok cepheli bir sanatçı hüviyeti gösterir. Onun romanlarında birbirini izleyen iki ana çizgiyi görmek olasıdır: Birincisi, toplumsal sorunları da içeren somut olaylarla gerçekçi akılcı, düşünce çizgisi; ikincisi, bireysel sorunlarla birlikte psikolojik, düşünsel olaylarla sezişe ve mistisizme yönelen çizgi.
 • Olayların anlatımına başlarken ya da çözümlemelere girişirken, genellikle çevre, yer, kişi ve davranışlarının betimlemelerine yeterince yer vermiş, bu betimlemelere kişinin psikolojik durumunu da katarak görüntüye ayrı bir anlam kazandırmıştır.
 • 1930’da basılan ve genç bir hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nun ilk baskısını “Nâzım Hikmet”e ithaf etmiştir.
 • Fatih-Harbiye‘de  modern bir hayatla ve eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman’ın hikayesini anlatmaktadır.
 • “Matmazel Noralya’nın Koltuğunda”da tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlatır.
 • Edebiyat ve siyaset tartışmalarının hep içindedir. Nazım Hikmet, Nurullah Ataç, Muhsin Ertuğrul, Aziz Nesin’le polemiklere girmiştir.
 • Para kaygısıyla yazdığı sıradan yazılarda annesi “Server Bedia”nın adından esinlenerek yarattığı “Server Bedii” takma adını kullanmıştır. Bu isimle kaleme aldığı “Cingöz Recai” isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi görmüştür.

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Eserleri:

Roman: Gençliğimiz, Şimşek, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde, Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih- Harbiye, Atilla, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Yalnızız, Biz İnsanlar, Cumbadan Rumbaya

Öykü: Hikâyeler

Oyun: Gün Doğuyor

İnceleme – deneme: Türk İnkılabına Bakışlar, Büyük Avrupa Anketi, Felsefî Buhran, Millet ve İnsan Mahutlar, Mistisizm, Nasyonalizm, Sosyalizm, Doğu – Batı Sentezi, Sanat – Edebiyat – Tenkid, Osmanlıca – Türkçe – Uydurmaca, Sosyalizm – Marksizim – Komünizm, Din – İnkılap – İrtica, Kadın – Aşk – Aile, Yazarlar – Sanatçılar – Meşhurlar, Eğitim – Gençlik – Üniversite,  20.Asır- Avrupa ve Biz

Ders kitapları: Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi, Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Yeni Talebe Mektupları, Büyük Mektup Numuneleri, Türk Grameri, Dil Bilgisi, Fransız Grameri, Türkçe İzahlı Fransız Grameİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.