Pertev Naili Boratav

  • 2 Eylül 1907 tarihinde, bugün Bulgaristan sınırında olan Darıdere’de doğmuş 16 Mart 1998’de Paris’te hayatını kaybetmiştir. Asıl adı Mustafa Pertevdir.
  • 1927’de İstanbul Erkek Lisesi’ni, 1930’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1931-1932’de Fuad Köprülü’nün asistanlığını yaptı.
  • Pertev Naili Boratav, Türk kültürünün kaynakları arasında en başta halk edebiyatının geldiğine inanıyordu. Anadolu halk kültürü araştırmalarına, aşık geleneğine yöneldi.
  • Türkiye’nin önde gelen folklor ve Halk edebiyatı araştırmacısıdır.
  • Türk halk hikâyelerini doğuşundan yazılı ve basılı duruma gelinceye kadarki evreleri, hikâye kahramanları ve belli başlı motifler bağlamında ele almış; sosyal çevreyi de dikkate alan yazınsal metin çözümlemeleri yapmıştır.
  • Masal ve tekerleme derlemeleri vardır.
  • Nasrettin Hoca üzerine detaylı bir inceleme yapmış, fıkralarını derlemiştir.

Eserleri:

Köroğlu Destanı
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği
Halk Edebiyatı Dersleri
İzahlı Halk Şiiri Antolojisi
Pir Sultan Abdal
Folklor ve Edebiyat I
Folklor ve Edebiyat II
Zaman Zaman İçinde
Az Gittik Uz Gittik
100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
100 Soruda Türk Folkloru
Nasreddin Hocaİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.