Paragraf Sözlüğü

Türkçe sınavlarında en büyük ağırlığı “paragraf” konusu oluşturmaktadır. Çeşitli paragraf sorularında karşımıza en çok çıkan terim ve kavramları sizler için derleyerek bu “paragraf sözlüğü“nü hazırladık. Bu kavramların anlamını bilmeden sınava girmeyin!

Paragraf Terimleri Sözlüğü

Adaptasyon: Uyarlama
Ağdalı: Anlaşılması güç, dili ağır.
Ahenk: Uyum, düzen
Aktüel: Güncel
Anlatı: Hikâye etme, rivayet
Bağdaşmak: Anlaşmak, uzlaşmak, uyuşmak
Banal: Bayağı, sıradan
Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
Biçim: Yakışık alan, şekil
Burjuva: Sermaye sahibi, zengin
Çağrışım: Hatırlatma
Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar
Çağdaşlık: Çağın gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler taşımak
Dejenere: Yozlaşmış, aslını kaybetmiş
Devinim: Hareket, eylem
Diksiyon: Duru, kurallara uygun güzel konuşma
Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmekDingin: Durgun, hareketsiz, sakin
Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
Diyalog: Karşılıklı konuşma
Doğaçlama: İrticalen, metne bağlı kalmadan içten geldiği gibi konuşma
Dramatik: Acıklı
Duyarlılık: Hassasiyet
Eğreti: Geçici, sınırlı
Empoze: Bir düşünceyi zorla kabul ettirme
Erek: Amaç, maksat
Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
Evrensellik: Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özellik taşımasıdır.
Fantezi: Sonsuz hayal
Fenomen: Olay, olgu
Fonetik: Ses bilgisi
Görece: Kişiden kişiye değişebilme durumu
Güdüm: Yönetme, idare etme
İçerik: Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü, muhteva
İkilem: Çatışma, iki durumdan birini seçme
İlinti: İlgi, ilişki zorunluluğu
İma: Dolaylı üstü kapalı anlatma
İmge: Hayal, hülya
İndirgeme: Bir işi daha kolay, kısa ve yalın hale getirmek
İrdelemek: Bir konuyu detaylı olarak incelemek
İroni: Alaylı söyleyiş, acıklı ve komik
İşlev: Görev, fonksiyon
İvedi: Acele
Jest: Özellikle el, kol veya baş ile yapılan anlamlı davranış
Kanıksamak: Alışmak, bıkkınlık getirmek
Kriter: Ölçüt, kıstas
Kitle: İnsan topluluğu, kütleKuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
Mistik: Aklın erişemediği şey, fizik ötesi.
Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk
Nükte: İnce anlamlı düşündürücü ve sakalı söz espri
Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
Mistik: Aklın erişemediği şey, fizik ötesi
Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Ödün: Taviz verme
Öykünme: Başkasını örnek almak, başkasına benzemeye çalışmak.
Özveri: Fedakarlık, bir amaç uğruna kendi çıkarlarından vazgeçiş
Payanda: Dayanak
Polemik: Ağız kavgası, sert tartışma
Realite: Gerçeklik
Salt: Yalnız, tek başına
Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek
Sav: Savunulan düşünce, iddia, tez
Simge: Belirli bir anlamı olan işaret, sembol
Süreğen: Sürüp giden
Tasarı: Proje, plan
Tema: Konu, ana fikir
Ulusallık: Sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımak (evrensellik karşıtı)
Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak
Yaratı: Eser, yapıt
Yazınsal: Edebî
Yazınsal yaratı: Edebi eser
Yetke: Otorite
Yetkin: Olgun, mükemmel
Yinelemek: Tekrar etmek

Bkz: TYT Türkçe Testleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.