Paragraf Çözme Taktikleri

ÖSYM tarafından yapılan Türkçe sınavlarında başarılı olmanın en önemli noktalarından biri, mümkün olukça fazla paragraf sorusu çözmektir. Bu noktada akıllara “paragraf soruları nasıl çözülür?” sorusu geliyor. Paragraf çözme becerisi zamanla ve uğraş verilerek gelişecektir. Peki paragraf sorularında başarılı olabilmek için neler yapmak gerekiyor? İşte hayat kurtaracak paragraf taktikleri

Paragraf Çözme Taktikleri

 • Soruların çözümüne mutlaka soru kökü okunarak başlanmalıdır, bu sayede parçadan ne istendiğini bildiğimiz için paragrafı daha rahat yorumlayabiliriz. Paragrafa başlamadan soru kökü dikkatli okunmalı, özellikle olumsuzluklara dikkat edilmelidir.
 • Tüm şıklar mutlaka okunmalıdır, bazen çeldiriciler ilk seçenekte bulunabilir.
 • Paragrafa başlarken en önemli husus, yazarın anlatmak istediği duruma odaklanmaktır, yazar bir konuyla ilgili düşüncesini aktardığı için kendi düşüncemizi parçaya yansıtmamalıyız.
 • Paragraf sorularına başlarken kendinize güvenin ve parçayı merak ederek okuyun. Parçanın bütününe odaklanın ve okuduğunuz parçadan hiçbir zaman korkmayın.
 • Uzun sorular genellikle daha kolay sorulardır, bu nedenle uzun soruları okumaktan korkmayın.
 • Paragraf çözmede zaman çok önemlidir. Daha hızlı eksiksiz soru çözmek için pratik yapılmalıdır. Günde ortalama 20 soru bunun için yeterli olacaktır.
 • Paragrafı okurken bağlayıcı ve anahtar sözcüklerin altı çizilmelidir.
 • Ana düşünce sorularında, ana düşünce genellikle son cümlede verilir. Bazı istisnai durumlar olmakla birlikte bu durum göz ardı edilmemelidir.
 • Ana düşünce sorularında, ama, fakat, çünkü, sonuçta vb. ifadelerden sonra yazar asıl anlatmak istediğini vermektedir.
 • Değinilmemiştir, ulaşılamaz, yoktur gibi yardımcı düşünce sorularında, soru kökü okunduktan sonra şıklara göz atmamız gerekmektedir, bu sayede parçada neyi aradığımızı daha iyi görebiliriz. Şıkları eleme yöntemi ile asıl cevaba ulaşırız.
 • Sıralama, yer değiştirme sorularında parçanın giriş-gelişme-sonuç yapısı ile kurulduğu unutulmamalıdır. Olayların meydana geliş sırasına dikkat edilmeli ayrıca cümleler, sebep-sonuç, düşünce-örnekler, tanım-içerik bakımından sıralı olmalıdır.
 • Boşluğa cümle getirme sorularında soru kökünde verilen cümlenin parçanın öncesi ve sonrasıyla bağlantılı olması önemlidir. Anahtar sözcükler burada da devreye girer ve mutlaka konu akışı kurulmuş olur.
 • İkiye ayırma parçalarında, önemli olan konunun değiştiği cümleyi bulmaktır. Her paragraf tek bir konu üzerine yazılır, yeni bir konuya geçildiğinde ikinci paragrafa geçilmiş olur.
 • Anlatım akışı bozan cümlelerde, parçanın bütününden farklı konu anlatan cümleler parçadan çıkarılır, cümleyi çıkardıktan sonra önceki ve sonraki cümleler birbirleriyle bağlantılı olmalıdır.
 • Soruya karşılık verme paragraflarında, soru cümlesi parçanın başına getirildiğinde anlatımın akışı bozulmamalı ve paragrafla içerik ve yapı yönüyle uyumlu olmalıdır.
 • Paragrafa cümle ekleme sorularında “numaralanmış yerlerden hangisine” soru tipinde parantez içindeki boşluğa cümle yerleştirilir, yani parçadan cümle çıkarılmaz. “Numaralanmış cümlelerin hangisinin yerine” soru tipinde ise birbiri yerine geçen cümleler yer değiştirir. Soru kökündeki cümle parçadaki cümleyle aynı doğrultuda olmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.