Örneklendirme Nedir? Örneklendirme Örnekleri

Örneklendirme, ileriye sürülen soyut düşüncenin somutlaştırılmasına dayanan bir düşünceyi geliştirme biçimidir. Söylenmek istenilenin okuyucunun kafasında canlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Sözü edilen bir düşüncenin zihinlerde somut hâle getirilebilmesi için başvurulan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Yerinde verilen bir örnek bazen söylenecek birçok sözden daha etkili ve kalıcı olabilir. Bu bazen bir fıkra, bir eser, bir öykü olabilir.

DİKKAT! Bir anlatımda örneklendirme olması için, ortada mutlaka bir düşünce olmalıdır.Örneklendirme Örnekleri

Örnek 1

Toplumda insanlar arası güvensizlik, iletişimsizlik ve bencillik artarak devam ediyor. İnsanlar arasındaki uçurum her gün artıyor. Bu tablo karşısında derin bir ümitsizliğe düştüğümüzde bazen öyle insani olaylarla karşılaşıyoruz ki birdenbire yüreğimizdeki kireçler çözülüyor; umutsuzluklar çiçek açan umutlara dönüyor. Bu sanatçımız için düzenlenen konser de bunlardan biri. Amansız bir hastalığa yakalanan bu müzisyeni iyileştirmek, onun tedavi masraflarını karşılamak için bütün müzisyen arkadaşları seferber olmuşlar.

Örnek 2

Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayışı getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910’lu yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar hep anlayacağınız biçimdedir.

Örnek 3

“Böyle hayaller kuracağımıza etrafınıza dönüp baksanıza… Zonguldak’tasınız, çevresinde canlı, ilgi çekici bir hayat kaynıyor. Siz bütün bunlara gözlerinizi kapıyor, Moda’da bahçeli, mermer bir köşk, kırmızı mumlu şamdanlar hayal ediyorsunuz. Bilin ki yalnız hayal gücüne dayanan, gerçeksiz sanat bugün yaşamıyor.”

Bu örnekte, ilk cümlede, sanatçıların gerçekten kopmaları eleştiriliyor. Yanılgıları Zonguldak’taki canlılığa gözlerini kapamaları, bunun yerine Moda’daki lüksü düşlemeleri örneği ile konu somutlanmış ve “hayal gücüne dayanan gerçeksiz sanatın bugün yaşamayacağı” düşüncesinin inandırıcılığı kanıtlanmıştır.

Örnek soru

Ankara tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpiç bir duvardan İyona tarzında bir sütun fırlar; bir türbe merdivenin basamağında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir taş görünür. Ahi Şerafettin’in türbesini Greko Romen aslanı bekler. Bu yüzden Aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dolanır.
Yazar, parçanın ilk cümlesindeki savını kanıtlamak için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur?
A) Örneklere ağırlık verme
B) Öyküleyici anlatım kullanma
C) Konuyu tartışma içinde sunma
D) Okurun hayal gücüne dayanma
E) Kanılarını öne çıkarma

Çözüm: Parçanın ilk cümlesinde Ankara’nın tarihin şaşırtıcı bileşimlerle dolu olduğu öne sürülmektedir. Sonraki cümlelerde bu düşünceyi destekleyen örneklere yer verildiği için Cevap: A

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.