Niyâzî-i Mısrî

  • 17.yüzyılın önde gelen şeyhlerinden eğitim görmüş güçlü bir tasavvuf şairidir. Asıl adı Mehmet’tir.
  • Malatya doğumlu şairin Mısrî olarak anılmasının sebebi, Mısır’da eğitim görmesidir.
  • Hayatının büyük bir bölümünü sürgünde geçirmiş, sürgün hayatı sona erdikten bir sene sonra Bursa’da vefat etmiştir.
  • Şiirlerinde hem aruz ölçüsünü hem de hece ölçüsünü kullanmıştır.
  • Aruzla yazdığı şiirlerinde Nesimi ile Fuzuli’nin, heceyle yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin etkisi görülür.
  • Eserlerinde genellikle didaktik özellikler öne çıkar. Kimi eserlerinde ise eleştiri görülür.
  • Nazım ve nesir türündeki eserlerinde Türkçe ve Arapça’yı kullanmıştır.

Eserleri
Divan-ı İlahiyat
Mevaidül-İrfan
Risaletü’t-Tevhid
Şerh-i Esma-i Hüsnâ
Sûre-i Yusuf Tefsiri
Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre
Risale-i Eşrât-ı Saat
Tahir-nâmeİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.