Ninni Nedir? “Ninniler”in Özellikleri, Ninni Örnekleri

Ninniler, annelerin ya da anne dışında çocuğu büyüten diğer kişilerin çocuklarını uyutmak ya da avutmak için söyledikleri ezgili manzum veya mensur metinlerdir. Ninnilerde anneler çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevinç ve üzüntülerini dile getirir.

Bkz: Anonim Halk Şiiri

“Ninniler”in Özellikleri Nelerdir?

  • Ninnilerin söyleyeni belli değildir ve ağızdan ağıza söylene söylene oluşturulmuş anonim metinlerdir.
  • Ninni kelimesinin çocuk dilinden türediği düşünülmektedir.
  • Kaşgarlı Mahmut’un kaleme aldığı Divan ü Lügat’it Türk adlı eserde, “balu balu” kavramı ninniyi karşılamaktadır.
  • Anneler, ninni vasıtasıyla çocuklarla ilgili duygu, düşünce ve temennilerini dile getirirler.
  • Kimi kaynaklar, ninniyi farklı bir nazım biçimi kabul ederken kimi kaynaklara göre ninniler bir “türkü” biçimidir.
  • Manzum olan ninniler genellikle 5, 7, 8, 11’li hece ölçüsüyle söylenirler.
  • Ninnilerde genellikle mani tipi kafiye (a,a,x,a) kullanılır.
  • Ninnilerde nakarat bölümü bulunmaktadır.Ninni Örnekleri

Hu, hu, hu Allah
Sen uykular ver Allah
Oğlum büyüsün inşallah
Herkes desin maşallah

Kuşlar gibi uçarsın
Sular gibi akarsın
Büyüyünce koşarsın
Ninni güzelim ninni

Evimizin önü kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Küçücüksün yat da uyu
Ninni yavrum ninni

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Lahanayı yemez kökünü yer
Benim oğlum lokum şekeri yer
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni

Benim çağam nar tanesi
Nar tanesi nur tanesi
Anasının bir tanesi
Ninni bebeğim ninni
Ninni güzelim ninni
Benim çağam uyuyacak
Uyuyup da büyüyecek
Okullara gidecek
Büyük adam olacak

Uyu yavrum! Uyanacak günler var
Eli dostu gözetecek günler var
Baban şehit izlerinde ünler var
Bu izlerde sen de dolaş ninni
Sen ağlama, ben ağlayım ninni
Uyu yavrum! Yine şimşek çakıyor
Şehit baban bulutlardan bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
O yarayı dur bağlayım ninni
Sen ağlama, ben ağlayım ninni
Uyu yavrum! Gözlerinde uyku var
Deden gelmiş ellerinde oku var
Sen büyürsen düşmanlara korku var
Sen onlardan al öcünü ninni
Sen ağlama, ben ağlayım ninni.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.