Nâyîler Kimdir? Genel Özellikleri, Temsilcileri

Nâyîler, 1914 yılında ortaya çıkmış, yeni bir şiir akımı başlatmayı amaçlayan şairlerden oluşan bir edebi topluluktur.

Nâyîler’in Genel Özellikleri

  • 1914 senesinde “Rübab” dergisinde toplanan genç şairlerden oluşur.
  • Önceleri kendilerini “nesl-i ati”” olarak adlandıran şairler, daha sonradan “Nâyîler” ismini kendilerine uygun görmüşlerdir.
  • Yeni bir şiir akımı başlatmayı hedeflemişlerdir.
  • Şahabettin Süleyman’ın, “Nâyîler-Yeni Bir Gençlik Karşısında” isimli makalesiyle kendilerini duyurmuşlardır.
  • Milli edebiyatın İslamiyet öncesine dayanan Türkçülük fikrine karşı çıkmıştır.
  • Kendilerini on üçüncü yüzyılın büyük mutasavvıfları Yunus Emre ve Mevlana’ya bağlamışlardır.
  • Tasavvuf edebiyatının lirik ve mistik söylemini yeniden canlandırmayı amaçlamışlardır.
  • Nâyîler’e göre şiirde esas olan yalın ve içten söyleyişi yakalamaktır.
  • Bu topluluk Türk edebiyatında önemli bir yer edinememiş, hedeflerine ulaşamadan kısa sürede dağılmıştır.

Temsilcileri

Halit Fahri Ozansoy
Orhan Seyfi Orhon
Hakkı Tahsin
Selahattin Enis
Yakup Salih
Hasan Sait
Safi Necip
Şahabettin Süleyman

1 Trackback / Pingback

  1. SELAHATTİN ENİS KİMDİR? | Antalya Gündem Gazetesi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.