Natüralizm (Doğalcılık) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Natüralizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmış olan bu akımın bildirisini Fransız yazar Emile Zola Germinal adlı romanında kaleme almıştır. “Bilimsel realizm” olarak nitelendirilen bir edebî akımdır. Realizme tepki olarak doğmuş; ondan daha ileriye giderek gerçekçiliğin bilimsel deneye dayanması gerektiğini savunmuştur. Natüralizmin realizmden farkı; determinizm, soyaçekim ve deneysel roman kavramlarını eserlere yansıtmasıdır. Natüralizmin doğuşunda Hippolyte Taine’nin determinizm (gerekircilik) görüşü etkili olmuştur. “Aynı nedenler, aynı koşullar altında, aynı sonuçları doğurur.” şeklinde özetlenen bu görüşe göre, her olay bir öncekinin sonucu ve bir sonrakinin nedenidir.


Natüralizm Akımın Genel Özellikleri

  • Natüralistler; toplumu “büyük bir laboratuvar”, insanı “deney konusu”, sanatçıyı da “bilim insanı” olarak görmüşlerdir. Natüralistlere göre roman yazmak, bir laboratuvarda deney yapmaya benzer. Yazar, dış dünyada gözlemlediği olayları bilim insanı tarafsızlığıyla roman dünyasına aktarır ve bunları sebep-sonuç ilişkisine göre bir sonuca bağlar.
  • Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.
  • Natüralistlere göre, yazar yalnızca bir gözlemcidir, objektif olmalı ve eserlerinde kişiliğini gizlemelidir.
  • İnsan davranışının ve kişiliğinin şekillenmesinde, doğal ve toplumsal çevrenin yanı sıra soyaçekim faktörünün de önemli olduğunu düşünmüşlerdir.
  • Çevrenin insan üzerindeki etkisini göstermek için uzun doğal ve sosyal çevre tasvirlerine yer vermişlerdir.
  • Natüralistler, gerçeklikten uzaklaşmamak için toplumda var olan çirkin, kaba, argo sözlere yer vererek “sokak dili”ni edebiyata aktarmışlardır.
  • Yapıtlarında sarhoş, hırsız, kötü kadın, yoksul gibi tiplere yer vermişler, bu yönleriyle ahlak kavramından yoksun olmakla suçlanmışlardır.
  • Natüralistler, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış ayrımı yapmamış, yaşamın çirkin ve iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmemiştir.
  • Bu akım daha çok roman, hikâye, tiyatro gibi türlerde görülmüştür.

Natüralizm Akımın Temsilcileri

Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri

Emile Zola
Goncourt Kardeşler
Alphonso Daudet
Guy de Maupassant
Henrik İbsen, John Steinchbeck

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Nabizade Nazım
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Beşir Fuat

1 Trackback / Pingback

  1. SELAHATTİN ENİS KİMDİR? | Antalya Gündem Gazetesi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.