Murabba, Murabba Nedir, Murabbanın Özellikleri Nelerdir

Dörder dizeli bentlerden oluşan divan edebiyatı nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şirindeki koşmaya benzer.

Murabbanın belli başlı özellikleri şunlardır:

  • Nazım birim dört mısralık benttir.
  • Nazım birimi sayısı 4-8 arasında değişir.
  • Aruz ölçüsüyle yazılır.
  • Hemen her konuda murabba yazılabilir. Din, ahlak konularının yanı sıra övgü, yergi, aşk konularında; manzum mektup, mersiye vb. türlerde çok kullanılmıştır.
  • Şair, mahlasını genellikle son bentte söyler.
  • Bazı murabbalarda ilk bendin dördüncü dizesi diğer bentlerin sonunda aynen tekrar edilebilir.
  • Edebiyatımızda 16.yüzyıl murabbanın altın çağıdır. Bu yüzyıl şairlerinden Aşki en çok murabba yazan şairdir. Fuzuli ile Tanzimat dönemi şairlerinden Namık Kemal’in de murabbaları ünlüdür.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.