Münazara Nedir? Münazara Kuralları Nelerdir?

Bir cümle halinde ifade edilen bir görüş (tez) ile bir karşı görüşün (antitez), öğrencilerden oluşan iki ekip arasında, bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına “münazara” denir.

Münazaranın faydaları nelerdir?

⇒ Münazara, öğrencilerin daha iyi yetişmelerine, konuşma yeteneklerinin gelişmesine, doğru düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olan bir tartışma biçimidir.
⇒Münazara, öğrencilere araştırma, kaynak inceleme; düşünme, yaratma, eleştirme yeteneği ve güzel konuşma becerisi kazandırır; onlara güven duygusu aşılayarak öğrencilerin kişiliklerinin güçlenmesine katkıda bulunur.

Münazara kuralları nelerdir?

⇒ Münazarada tartışan taraflar, biri başkan olmak üzere en az üçer kişilik gruplardan oluşur. Jüri (hakem kurulu) de en az üç kişiden oluşur. Konuşmacı sayısı, konunun ayrıntılı olup olmamasına göre değişebilir.

⇒ Münazaranın verimli geçmesi, tarafların münazara öncesi gerekli hazırlıkları yapmalarına bağlıdır: Hazırlık aşamasında ekiptekiler iş bölümü yaparak hangi öğrencinin konunun hangi yönünü ele alacağını belirler. Ardından ele alınacak konuyla ilgili yeterli araştırma yapılır, ikna edici bilgi ve belgeler bulunur, önemli kişilerin sözlerinden alıntılar yapılır.

⇒ Münazara, önceden belirlenen tarihte yapılır. Münazara başlamadan önce, öğretmenlerden ya da öğrencilerden üç veya beş kişilik bir jüri seçilir. Münazara, bu jürinin huzurunda yapılır.

⇒ Konuşmaya önce hangi grubun başlayacağı, konuşmaların süresi, konuşmaların hangi yönlerden ve nasıl değerlendirileceği, jüri tarafından belirlenir. Bu kuralların uygulanması ile ilgili denetimi de jüri yapar.

⇒ Münazaraya katılan her ekibin bir başkanı olur. Hangi başkanın önce konuşacağı kura ile belirlenir. Başkan öncelikle ekibindeki konuşmacıları dinleyicilere tanıtır. Ardından grup temsilcileri, karşılıklı söz alıp tezlerini savunurlar.

⇒ Konuşmalar, konuşmacı sayısına göre genellikle 5-7 dakika ile sınırlandırılır.

⇒ Konuşmalar sırasında karşı taraf dikkatle dinlenir, notlar alınır; bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konuşanların tezlerini çürütmeye çalışır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra grup başkanları, 10 dakika ile sınırlandırılan birer konuşma daha yaparak karşı grubun iddialarına cevap verirler.

⇒ Hakem kurulu münazara sonunda sözlü anlatım ilkelerini dikkate alarak değerlendirmesini yapar ve kazanan tarafı ilan eder.

⇒ Değerlendirme, puanlama usulüne göre, genellikle de 100 puan üzerinden yapılır ve bu puanların hangi beceri ve tutuma karşılık geldiği taraflara bildirilir.

Hakem kurulu, puanlamasını yaparken şu hususlara özelikle dikkat eder:

  • İleri sürülen düşüncelerin doğruluğunu kanıtlamaya yarayan deliller ve bunların sunumu
  • Öğrencilerin anlatım ve savunma tarzları
  • Açıklama ve karşı tezi çürütme gücü
  • Konuşmacıların konuşma yetenekleri ve telaffuz konusundaki duyarlıkları

Demagoji nedir?

Bir kişinin ya da grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kendi tarafına çekmeye çalışmaya demagoji (laf cambazlığı) denir. Münazaranın amacı, düşünceleri ve kabulleri karşılaştırmak, kişileri belli konularda aydınlatmaktır. Demagoji de ise öğretme ve aydınlatma değil; dinleyicilerin duygularını okşama esastır.

Münazarada süslü söyleyişlere değil; sağlam fikirlere ve delillere önem verilir.
Münazarada dil, güzel ve etkili kullanılmalı; karşı tarafın konuşmalarının dinlenilmesinde sabırlı ve dikkatli olunmalıdır.
Münazarada seçilen konu, iki yönden de savunulabilecek nitelikte olmalı; kısır döngü yerine öğrencileri araştırmaya yöneltmelidir.

Örnek münazara konuları için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.