Modernizmi Esas Alan Hikâyeler

Modernizm “şimdi” kavramını ifade eden “modernus”tan türemiş, geçmişe karşılık şimdiki zamanın yüceltilmesi anlamına gelmiştir. 1980’li yıllardan sonra Türk edebiyatında bu anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışı benimseyen yazarların ortak noktası Batılı, öznel, felsefi yaklaşımları ilke edinmeleridir. Franz Kafka, Albert Camus, Jean Paul Sartre ve Simone de Beauvoir Türk edebiyatında modernizmi esas alan sanatçıları etkileyen yazarlardır.

Modernizmi Esas Alan Hikâyelerin Özellikleri

 • Hikâyelerde politik ve ideolojik konuma sahip olmayan ve öznel anlamda kendilerini çevreleyen dünyadan nefret eden kişilere yer verilmiştir.
 • Olayların anlatımında açıklık ilkesi yerine, anlam kapalılığı ve imgeler ön plana çıkarılmıştır.
 • Hikâyelerde alegorik anlatımlardan yararlanılmış, kişilerin gerçek adlarına yer verilmemiştir.
 • Hikâyelerde diyalog tekniği yerine, bilinç akışı ve iç monolog tekniği kullanılmıştır.
 • Kişilerin toplum içindeki yeri ve öneminden çok, ruh dünyası anlatılmıştır.
 • Anlatımda fantastik ögelerden yararlanılmış, gerçeklik çoğu zaman bilinmeyenle ve hayallerle süslenmiştir.
 • Olayların ve olguların göründüğü gibi olmadığı, modern toplumun sıradanlık ve basitlik içerdiği düşüncesi işlenmiştir.
 • Kişilerin hayatı, derin bir huzursuzluk içinde verilmiştir.
 • Modernizmi esas alan hikâyelerde anlaşılmazlığın esas alındığı bir kurgu ve yapı görülmektedir.
 • Metinlerdeki kişilerin belirgin kimlikleri silinir; cinsiyet ve fizikî ayırt edici özelikleri azaltılır.
 • Modernizmi esas alan yazarlar, kendini genelde bir topluluk, grup, ekip içinde görmemeye, kendi bireyselliğini hâkim kılmaya çalışmıştır.
 • Modernizmi esas alan hikâyelerde insan bilimleri olarak adlandırılan felsefe, din, sosyoloji, psikoloji gibi alanlara ait unsurlar iç içedir.
 • Hikâyelerde kesin zaman dilimleri yoktur, belirsiz ve öznel zaman anlayışı vardır. Olaylar belli mekânlarda değil, her türlü mekânda geçmektedir. Mekânlar arası mantıksal ilişki aranmaz, gerçek ve hayalî mekanlar bir aradadır.
 • Modernizmi esas alan hikâye yazarları arasında Sait Faik, Haldun Taner, Vusat O. Bener, Orhan Duru, Leyla Erbil, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Rasim Özdenören, Füruzan, Oğuz Atay ve Orhan Pamuk gibi sanatçılar yer almaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.