Modernizm Nedir? Modernizmin Özellikleri Nelerdir?

Modernizm, geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir. Modernizmle birlikte özellikle gerçeklerin göründükleri gibi olmadığı, yerleşik kurallara ve toplumun bayağılığına isyan düşüncesi ağırlık kazanmıştır.

Modernizmin doğuşunda I. ve II. Dünya Savaşlarının insanlık üzerindeki yıkıcı etkileri büyük rol oynamıştır. İnsan, yaşadığı dünyada hep açılarıyla baş başa kalmış ve yalnızlıktan kurtulamamıştır. Öyleyse insanın bu durumunu anlatmak gerekir. Modernist yazar, gerçekten, düşten, bilinç ve bilinçaltından birer tutam alarak hepsini beraberce yoğurur ve hikâyesini biçimlendirir.

Modernist yazarların temsilciliğini F. Kafka, A. Camus, J. P. Sartre’ın yaptığı varoluşçuluktan etkilendikleri görülür. Bu akım bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu, kişinin geleceğini kendisinin verdiği kararların oluşturduğunu ve bu yüzden bireyin kendini sorgulaması gerektiğini savunur. Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen varoluşçuluk, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur. Modernist edebiyat bu yüzden “bunalım edebiyatı” olarak da adlandırılmıştır.Modernizmi Esas Alan Eserlerin Genel Özellikleri

 • Geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, yerleşik ve alışılmış olanı yeni olana tabii kılma eğilimi vardır.
 • Geleneksel anlatım ve yapı reddedilir.
 • Şeylerin göründükleri gibi olmadıklarını savunur.
 • Yerleşik uzlaşımlara, modern toplumun basatilik ve bayalığına isyan vardır.
 • İnsanın dışındaki toplumsal dünyayı yalın bir biçimde yansıtmaktan kaçınılır.
 • Bireyin bunalımları ve toplumla olan çatışmaları anlatılır.
 • Modernizm, bireyin hayatının huzursuzluk üzerine kurulduğunu savunur.
 • Duygu, düşünce ve davranışlarıyla insanın karmaşık bir varlık olduğu kabul edilir.
 • Çağrışıma çok yer verilir.
 • Anlatımda şiire has bir söyleyiş söz konusudur.
 • Alegorik anlatıma önem verilir.
 • Kişilerin toplum içindeki yer ve değerinden çok psikolojik özellikleri öne çıkarılır.
 • Diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışı tekniği kullanılır.
 • Gecekonduda yaşayan insanların problemleri dile getirilir.
 • Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanmaz.
 • Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
 • Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.
 • Topluma ait değerleri yansıtma amacı güdülmez.

Modernizmi Esas Alan Sanatçılar Kimlerdir?

Sait Faik Abasıyanık
Oğuz Atay
Orhan Pamuk
Haldun Taner
Yusuf Atılgan
Bilge Karasu
Nezihe Meriç
Attila İlhan
Adalet Ağaoğlu
Ferit Edgü
Rasim Özdenören
Füruzan
Vüs’at O. Bener
Pınar Kür
Latife Tekin
İnci Aral