Modernizmi Esas Alan Eserler – Test

1) Postmodernizm, modernizmin sorgulanmadan, herkes tarafından kabul edilmesi gereken evrensel değerler olduğu görüşünü reddederek ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta, gerçeklik unsurundan çok kurmaca ön plandadır. Tek bir konu, tek bir bakış açısından verilmez; çok yönlü, çok kültürü, değişik bakış açılı romanlar yazılır. Gerçek yaşamda karşılaşılan kişilerle hayal dünyasının kişileri, masal kişileri, çizgi film kahramanları birlikte verilebilir. Bu anlayışla yazan yazara göre hayat bir oyundur. Yaşamı kurmacaya dönüştüren roman da oyun içinde oyundur.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda özelliği verilen “postmodernizm”i benimseyen yazarlardan biri değildir?
A) Oğuz Atay
B) Dursun Akçam
C) Orhan Pamuk
D) Latife Tekin
E) Bilge Karasu

2) (I) Durum hikâyesinin önemli temsilcilerindendir. Kahramanlarını balıkçılar, yoksullar, avareler, serseriler ve sıradan kişiler oluşturur. Kayıp Aranıyor, Medar-ı Maişet Motoru adlı romanları vardır. (II) Bir Bilim Adamının Romanı, yazarın üniversiteden hocası Mustafa İnan’ın hayatını anlattığı biyografik romanıdır. Tutunamayanlar’ın devamı niteliğindeki Tehlikeli Oyunlarda da benzer tema ve tekniklerle karşılaşırız. (III) Fikrimin İnce Gülü ile tanındı. Klasik romandan bilinç akışı tekniğine hemen bütün anlatım biçimlerini kullanarak özle biçimin dengelediği ürünler verdi. (IV) 1950’de New York Herald Tribune gazetesi ile Yeni İstanbul gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri öykü yarışmasına katıldı; Dost adlı öyküsüyle dikkat çekti.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait özelliklere yer verilmemiştir?
A) Oğuz Atay
B) Adalet Ağaoğlu
C) İnci Aral
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Vüsat O. Bener

3) Bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernlik, gelenek gibi sorunları, değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoşlarında kıstırılmış bireyin veya ailenin acılarını yerli-İslami bir duyarlılık ve bakış açısıyla öykülerine taşımıştır. Hikâyelerinde varoluşçu felsefeden izler görülür, bireyin bilinçaltına iner, ruhsal çözümlemelerde bulunur. Hikâyeleri dışında denemeleri de vardır. Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, İmkânsız Öyküler hikâyelerinden bazılarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Özel
B) Rasim Özdenören
C) Samiha Ayverdi
D) Mustafa Kutlu
E) Peyami Safa

4) Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan birine ait değildir?
A) Lüzumsuz Adam
B) Parasız Yatılı
C) Aylak Adam
D) Fikrimin İnce Gülü
E) Onuncu Köy

5) İlk eseri Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanını kazanınca ünlendi. İlk romanlarında düşmüş kadınlar ve kötü yola sürüklenen küçük kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, tek silahları sevgi olan yalnız kalmış kadınların, çocukların dramlarına sevecen bir bakışla eğildi. Yazarın yapıtları arasında 47’liler, Berlin’in Nar Çiçeği gibi eserleri sayabiliriz.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rasim Özdenören
B) Nazlı Eray
C) Nezihe Meriç
D) Füruzan
E) Adalet Ağaoğlu

6) Modernizmi esas alan sanatçılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modernizmin önemli temsilcilerinden olan, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, “Benim adım Kırmızı” romanında 16. yüzyıl Osmanlı nakkaşlarını konu edinir.
B) Yusuf Atılgan’ın ikinci romanı olan Anayurt Oteli’nde kentli bireyin yalnızlığı, Zebercet tipiyle kasabaya taşınmıştır.
C) Toplumun aksayan yönlerini gerçekçi bir yaklaşımla eserlerine aktaran Vüsat
O. Bener, edebiyatı; görüş ve ideolojisini yaymak için bir araç olarak kullanmaktan çekinmemiş, bunu Kurt Kanunu adlı eserinde başarıyla uygulamıştır.
D) 1962’de Korsan Çıkmazı ile TDK Roman Ödülü’nü, 1990’da Bir Kara Derin Kuyu ile Sait Faik Hikâye Armağanı’nı alan Nezihe Meriç, olaydan çok bireyin dünyasına yönelen öykücülüğün başarılı temsilcilerinden sayılır.
E) Troya’da Ölüm Vardı, Kısmet Büfesi gibi hikayeleri bulunan Bilge Karasu, 1950 kuşağı öykücüleri arasında, bireyin sorunlarına ağırlık veren, onun günlük hayatındaki açmazlarını derinlemesine işleyen bir yazar olarak öne çıktı.

7) Tehlikeli Oyunlar, Aylak Adam, Pinhan, Parasız Yatılı son dönemin önemli romanlarıdır.
Bu cümlede eseri anılmayan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Atay
B) Elif Şafak
C) Yusuf Atılgan
D) Selim ileri
E) Füruzan

8) Roman, Turgut Özben’in bir gezi sırasında tanıştığı ve sonradan adresine postalayacağı romanı için gazetecinin yazdığı ön sözle başlar; Turgut Özben’in basımı için romana iliştirilmiş mektubuyla sona erer. Bu eserde yazar, alışılmışın tersine çok farklı bir yöntem denemiş, esere konu olan romanın yazım ve basım aşamalarını da vermekle, postmodern romanın da yolunu açmıştır
Yukarıdaki parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayurt Oteli
B) Yeni Yalan Zamanlar
C) Tutunamayanlar
D) Yılkı Atı
E) Destan Gönüller

I. ……., belgesel roman özelliği taşıyan “Köprü”de, Erzincan’da farklı inançlara sahip iki insanın ve Erzincan valisinin mücadelesini anlatır.
II. ……., “Ölmeye Yatmak” romanında Doçent Aysel’in kendisi ve çevresiyle hesaplaşmasını ve “kadının özgürleşmesi” sorununu ele alır.
9) Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Orhan Pamuk-Ayşe Kulin
B) İnci Aral-Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Hamdi Tanpınar-Adalet Ağaoğlu
D) Ayşe Kulin-Adalet Ağaoğlu
E) Orhan Pamuk-İnci Aral

10) Yusuf Atılgan’ın bu alandaki şöhretinin hakkını verir şekilde psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık konuları başarıyla işlenmiştir. Romanda birbirine benzeyen, geçici ilişkilerle geçen günlerle dolu; yalnız, tek başına ve küçük ayrıntıların tekdüze şaşmazlığında sürüklenen bir hayatın, gecikmeli Ankara treniyle gelen adını bile bilmediğimiz kadının otelde bir gece kalmasıyla değişmesi ve bu değişimin sonuçları anlatılıyor. Bu roman aynı adla, 1987’de yönetmen Ömer Kavur tarafından beyaz perdeye aktarılmış, bu film de tüm zamanların en iyi üçüncü Türk filmi seçilmiştir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayurt Oteli
B) Cemo
C) Sessiz Ev
D) Tütün Zaman
E) Her Gece Bodrum

I. Cevdet Bey ve Oğulları’nda Refik, önce köy kalkınma projeleri, ardından köklü bir kültür devrimi gerçekleştirmek için makaleler, raporlar yazar. Yine Refik’in mühendis arkadaşı Muhittin, çirkinliğini ve yalnızlığını şiir yazarak gölgelemeye çalışın.
II. Sessiz Ev’de yazıyı hayatının merkezine yerleştirmiş roman kişileri vardır. Meşrutiyet aydını Selahattin Darvinoğlu, tüm hayatını bir türlü tamamlayamadığı ansiklopedisini yazarak tüketir. Oğlu Doğan ile torunu Faruk’un durumu da ondan farklı değildir.
III. Beyaz Kale’de de Hoca ile Venedikli Köle bir taraftan Doğu ve Batı’ya dair birikimlerini birbirleriyle paylaşmak için ayrı ayrı öte taraftan padişahı etkilemek için birlikte risaleler, kitaplar, raporlar hazırlar.
IV. Benim Adım Kırmızı’da, Enişte Efendi, Kara’dan, padişah için gizlice hazırladığı kitaptaki minyatürlerin her biri için hikâyeler yazmasını ister.
V. Ölmeye Yatmak romanında, romanın başkişisi Aysel, üniversitede profesördür, bilimsel araştırmalar ve makalelerle ilgilenir.
11) Yukarıda konuları verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

12) Romanlarında klasik anlatım tekniklerinden saparak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol benimsemiştir. Yazarın “Bir Düğün Gecesi” adlı romanı, bir yanıyla 12 Mart dönemini işleyen romanlar arasında yer almasına rağmen daha çok modernist özellikler taşır. Romana asıl estetik kazandıran, konusundan çok anlatıcıyı tamamen ortadan kaldıran ve onun yerine Türk romanında belki ilk kez “bağımsız iç konuşma” yönteminin denendiği anlatım tekniğidir
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi Soysal
B) Leyla Erbil
C) Latife Tekin
D) Adalet Ağaoğlu
E) Rasim Özdenören

13) Öykücülükle romancılığı bir arada yürüten yazarın Gece romanı, simgelerin çok kullanıldığı kapalı bir postmodern romandır. Bu romanda yazarın denediği tekniklerden biri, farklı anlatıcılar kullanmasıdır. Öyle ki kimi zaman anlatıcılar ile yazarın birbirine karıştığı olur. Olayların kimin tarafından kime nakledildiği net değildir. Yazarın son romanı Kılavuz ise, polisiye ve fantastik unsurların kullanıldığı bir romandır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Ağaoğlu
B) İnci Aral
C) Bilge Karasu
D) Nezihe Meriç
E) Vüs’at O. Bener

14) Dünya gazetesinin sanat sayfasını ve Argos dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı. On dokuz yaşındayken yayımlanan Cumartesi Yalnızlığı adlı ilk öykü kitabında tutturduğu edebî düzeyle dikkatleri üzerine çekti. Öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını yansıtmaya öncelik veren yazarın ilk romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizlik öne çıktı. TDK Roman ödülü alan “Her Gece Bodrum” adlı romanı sinemaya da uyarlandı. Daha sonraları ise bazı siyasal konulara da yer veren yazar, son romanlarında yakın tarihte yaşamış bazı tanınmış kişilerin yaşamlarını ele aldı.
Bir tanıtım yazısından alınan yukarıdaki sözler, aşağıdaki sanatçılardan hangisini anlatmaktadır?
A) Bilge Karasu
B) Selim İleri
C) Onat Kutlar
D) Vüsat O. Bener
E) Nazlı Eray

15) Rasim Özdenören ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D), Yanlış (Y)” değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Hikâyelerinde insanın evrensel yönünü anlatmayı yeğlemiştir. (D)
B) Çok Sesli Bir Ölüm isimli hikâyesi televizyon filmi hâline getirilmiştir. (D)
C) Bir Adam Yaratmak yazarın tiyatro türündeki tek eseridir. (D)
D) Modern anlatı kalıplarının dışına çıkarak farklı özgün bir anlatım yakalamıştır. (D)
E) Eserlerini, toplumcu-gerçekçi anlayışla kaleme almıştır. (Y)

 

Cevap Anahtarı

 1. B
 2. C
 3. B
 4. E
 5. D
 6. E
 7. D
 8. C
 9. D
 10. A
 11. E
 12. D
 13. C
 14. B
 15. C

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.