Mizahi anlatım nedir?

Güldürme ögesinin ön planda tutulduğu metinlerde kullanılan anlatım türüne mizahi anlatım denir. Sözlü ve görsel anlatım dışta tutulduğunda tek başına mizahi anlatım kullanılarak oluşturulmuş metinlerin, yok denecek kadar az olduğu görülecektir.  Bir eylem, kişi ya da durumun gülünç (komik) olması, onun normalden sapmasıyla doğru orantılıdır. Bir kişinin normalden sapan davranışlarını kendisinin normal sayması, yaptığı eylemin doğruluğundan emin olması, doğalmış gibi karşılaması, gülünç düştüğü durumu yadırgamaması, bu nedenle de sakin olması komediyi doğurur. Komik olarak nitelendirilen kişilerin davranışları, sıradan insanların davranışlarına benzemez. Komiklik, bazen de kişilerin fiziksel özelliklerinin ve kılık kıyafetlerinin abartılı bir şekilde yansıtılmasıyla sağlanır.

  • Mizahi metinlerde dil, diğer edebi metinlerdeki gibi özenli kullanılmaz. Bu tür metinler genellikle herkesin anlayabileceği sözcük ve cümlelerle kurulur.
  • Mizahi anlatımda ahlak kurallarınca ayıp satılan sözcüklere ve argoya da yer verilebilir.
  • Mizahi anlatım, tiyatro, öykü, roman, fıkra, köşe yazısı metinlerinde, karikatürlerde polemik içerikli metinlerde yergi (hiciv) amaçlı satirik şiirlerde ve doğaçlamaya dayalı sözlü metinlerde kullanılabilir.

İroni nedir? 

Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etmeye ironi denir. İroninin eski edebiyatımızdaki karşılığı tarizdir. Tarizde, anlatılmak istenenlerin, dolaylı bazen de sitemli bir ifadeyle dile getirilmesi, esastır.
İroni, söylenenle söylenmek istenen arasındaki zıtlığa dayanır. İronik konuşan kişi, bir şeyi söyler gibi görünürken aslında onun zıddı olan bir şeyi kasteder.

Kara mizah nedir? 

Yalnız güldürmeyi değil, güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan mizah türüne “kara mizah” adı verilir. Okuyucuda ya da izleyicide “güleriz ağlanacak halimize” dedirten mizah türüdür. Kara mizah toplumsal çelişkilerden doğar.

ANLATIM BİÇİMLERİ

ANLATIM BİÇİMLERİ ONLİNE TEST 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.