Mithat Cemal Kuntay Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Kahramanlık, yurtseverlik, tarihe bağlılık gibi duyguları dile getiren şiirleriyle bir vatan şairi olarak tanınan Mithat Cemal Kuntay, 1885 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Selim Sırrı Bey, annesi Samiye Hanım’dır. İlkokula Aksaray’daki evlerinin yakınında bulunan “Mekteb-i Osmani”de başlamış, dönemin ortaokulu sayılan Rüştiyeyi de aynı semtte bitirmiştir. Kısa bir süre Saint Joseph’te eğitim görmüş, daha sonra Vefa İdadisi’nden mezun olmuştur. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçim yükünü üstlenmiştir. Liseden sonra Hukuk Mektebi’ne girmiş ve burayı üstün derece ile bitirmiştir. 1908 yılında doktorasını tamamlamış ve Türkiye’nin doktora sahibi ilk hukukçusu unvanını kazanmıştır. Eğitimi bittikten sonra Adliye Bakanlığı Özel Kalemi Birinci Sınıf Katipliğine tayin edilmiştir. Daha sonra hakimlik ve noterlik yapmıştır. 30 Mart 1956’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği

 • Lise öğrencisi iken edebiyata karşı büyük heves duyan ve şiirler yazan Mithat Cemal 1908’den itibaren tanınmaya başlamıştır. Bu tarihte, yakın arkadaşı Mehmet Akif’le birlikte yazdıkları “Acem Şahına” başlıklı şiir ve 1909’da Resimli Kitap’ta çıkan “Elhamra” adlı şiir onu şöhretin ilk basamaklarına çıkarmıştır.
 • Vatani ve milli konularda eserler veren Mithat Cemal’in şöhreti, “Vatan Hisleri” adını taşıyan şiirinde bulunan Ölmez bu vatan, farz-ı muhâl ölse de hatta 7 Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesîmi   beytinin Milli Mücadele sırasında, Mustafa Kemal Paşa tarafından okunmasından sonra büsbütün artmıştır.
 • Eserlerini daha çok dergi ve gazetelerde yayımlayan şairin tek şiir kitabı “Türk’ün Şehnamesinden” adını taşımaktadır.
 • Şair piyes, roman,antoloji, biyografi ve araştırma sahalarında da eserler vermiştir.
 • O zarif, ince, nükteli bir üsluba ve bazen sürprizli bir hava meydana getiren bir ifadeye sahiptir.
 • Mithat Cemal Kuntay, herhangi bir edebi topluluğa ve edebi mektebe bağlı olmadan eserler vermiş bir şairimizdir.
 • Şiirlerinin ana vasfı “epik” ve “sosyal” olmaktır.
 • Konuları kendi iç dünyasından değil, dışarıdan almıştır.
 • Kahramanlık ve yurt duygularını, tarih sevgisini, geçmişin büyüklüğünü ve güzel taraflarını işleyen şair bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Önceleri ağır bir dil kullanırken zamanla dilini sadeleştirmiştir.
 • Geleneksel nazım biçimlerinin dışına çıkarak şiirlerinde sözcük yinelemesi ve aliterasyonlarla uyum sağlamıştır.
 • 1938’de yayımladığı “Üç İstanbul” romanıyla ün kazanmıştır. Eserde II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul’unu ele alır. İstanbul’un bu üç dönemin kokuşmuşluğunu, kişisel çıkarlar peşinde koşanları, ikiyüzlüleri ve jurnalcileri romanın kahramanları Adnan’la Belkıs’ın şahsında anlatır.Eserleri

Şiir
Türkün Şehnamesinden

Antoloji
Nefais-i Edebiye

Oyun
Kemal
Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel

Roman
Üç İstanbul

Biyografi
İstiklal Şairi Mehmet Akif
Namık Kemal
Sarıklı İhtilalci
Ali Suavi

İnceleme ve araştırma
Hitabet ve Münazara Dersleri
Hitabet Dersleri

Mithat Cemal Kuntay’ın Şiirlerinden Örnekler

UYUMAK YOK

Üç yüz sene evvel yanılıp esnemesiyle,
Üç asrı uyutmuştu deden kendi sesiyle…

Dünya uyanıkken uyuyan gözdeki perde
Korkunç oluyor üç denizin aktığı yerde.

Yüksel de ışıklar uçuşan memleketinden
Sök at o siyah uykuyu rûhundan, etinden!

Artık güpegündüz uyuyan hastaya hak yok,
Yurdun güneşin doğduğu yerdir, uyumak yok!

RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Koştum duâların çiniler ilkbâharına,
Daldım hayâl olup ta sütunlar diyârına.

Lâkin o kanlı nokta nedir, aklım almadı,
Mâbedde dalgalanmada bir kâtilin adı.

Her neyse… Mavisin o kadar mavisin ki sen,
En ince rûha gökyüzüyüm dersin istesen!

Masmavi güllerin kokusuz gölgesizse de,
Mermerlerin kımıldamayan bir denizse de

Taştan sütunlarında uğuldar satır satır
Bambaşka bir lisan ki, Süleyman’ı anlatır.

Yok cür’etim düşüp kapanıp secde etmeye,
Alnım semâya belki değer, kirletir diye.

Bir noktasında sade durur, dinlenir sızım;
Bir parçacık şu kubbeni ver, âsumansızım!

ÇANAKKALE

Kalkan koludur her koya bir başka şehidin;
Koldur, fakat azminde kanatlardaki hız var!
Etlerle, kemiklerle örülmüştür ufuklar;
Ey Akdeniz, insan ölüsünden kapımız var!

Ejdersen eğer; yerleri yık, gökleri yık ez!
Uğrunda fakat öldüğümüz nokta geçilmez!

MEHMED AKİF İÇİN

Toprak,onu sen kol kanat ol, öyle kucakla
Bilmezsin, o gökten de, adından da temizdi.
Ey yer yüzü, mâbet kesilip Tanrı’ya yüksel!
Koynumuzda yatan gölge bizim Akif’imizdi.

1918 MÜTAREKESİNİN GALİPLERİNE

Bir ceseddir, bu büyük bayrakla lakin örtülü!
Basma! dün milletti zirâ bastığın korkunç ölü!
Basma! bir bayrak mukaddesdir, büyüktür, bezse de,
Bir vatan ölmez bugün, sen bakma, ses vermezse de!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.