Mithat Cemal Kuntay

Hayatı ve Edebi Kişiliği

Kahramanlık, yurtseverlik, tarihe bağlılık gibi duyguları dile getiren şiirleriyle bir vatan şairi olarak tanınan Mithat Cemal Kuntay, 1885 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Selim Sırrı Bey, annesi Samiye Hanım’dır. İlk ve ortaokul tahsilini Aksaray’da Mekteb-i Osmani de yapan

mithat-cemal-kuntay-kimdir-hayatc4b1-ve-eserleri
     Şiirleri İçin Tıklayınız

ve altı ay kadar Galata’da Saint Joseph mektebine de yatılı olarak devam eden Mithat Cemal, lise öğrenimini Vefa İdadisi’nde tamamladıktan sonra Hukuk Fakültesine gitmiş burasını pekiyi derecesinde bitirmiştir.

Hukuk mektebinde doktora sınavını 1908’de veren Mithat Cemal, idare hukuku hocası Hakkı Paşa’nın dikkatini çekmiş ve onun yanında bir süre asistan olarak görev yapmıştır. Daha sonra uzun yıllar noterlik yapan Mithat Cemal, 30 Mart 1956’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Lise öğrencisi iken edebiyata karşı büyük heves duyan ve şiirler yazan Mithat Cemal 1908’den itibaren tanınmaya başlamıştır. Bu tarihte Mehmet Akif’le birlikte yazdıkları “Acem Şahına” başlıklı şiir ve 1909’da Resimli Kitap’ta çıkan “Elhamra” adlı şiir onu şöhretin ilk basamaklarına çıkarmıştır. Vatani ve milli konularda eserler veren Mithat Cemal’in şöhreti, “Vatan Hisleri” adını taşıyan şiirinde bulunan

Ölmez bu vatan, farz-ı muhâl ölse de hatta
Çekmez kürenin sırtı o tabut-ı cesîmi  

beytinin Milli Mücadele sırasında, Mustafa Kemal Paşa tarafından okunmasından sonra büsbütün artmıştır.

Eserlerini daha çok dergi ve gazetelerde yayımlayan şairin tek şiir kitabı “Türk’ün Şehnamesinden” adını taşımaktadır. Şair piyes, roman,antoloji, biyografi ve araştırma sahalarında da eserler vermiştir. O zarif, ince, nükteli bir üsluba ve bazen sürprizli bir hava meydana getiren bir ifadeye sahiptir. Herhangi bir edebi topluluğa ve edebi mektebe bağlı olmadan eserler vermiş bir şairimizdir.Şiirlerinin ana vasfı “epik” ve “sosyal” olmaktır. Konuları kendi iç dünyasından değil, dışarıdan almıştır.Kahramanlık ve yurt duygularını, tarih sevgisini, geçmişin büyüklüğünü ve güzel taraflarını işleyen şair bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Mithat Cemal Kuntay’ın dili kendi neslindeki öbür şairlerimizde olduğu gibi zamanla sadeleşmiştir.

 

Eserleri:

Şiir: Türkün Şehnamesinden

Antoloji: Nefais-i Edebiye

Oyun: Kemal, Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel

Roman: Üç İstanbul

Biyografi: İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal, Sarıklı İhtilalci, Ali Süavi

İnceleme ve araştırma: Hitabet ve Münazara Dersleri, Hitabet Dersleri

 

UYUMAK YOK

Üç yüz sene evvel yanılıp esnemesiyle,
Üç asrı uyutmuştu deden kendi sesiyle…

Dünya uyanıkken uyuyan gözdeki perde
Korkunç oluyor üç denizin aktığı yerde.

Yüksel de ışıklar uçuşan memleketinden
Sök at o siyah uykuyu rûhundan, etinden!

Artık güpegündüz uyuyan hastaya hak yok,
Yurdun güneşin doğduğu yerdir, uyumak yok!

RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Koştum duâların çiniler ilkbâharına,
Daldım hayâl olup ta sütunlar diyârına.

Lâkin o kanlı nokta nedir, aklım almadı,
Mâbedde dalgalanmada bir kâtilin adı.

Her neyse… Mavisin o kadar mavisin ki sen,
En ince rûha gökyüzüyüm dersin istesen!

Masmavi güllerin kokusuz gölgesizse de,
Mermerlerin kımıldamayan bir denizse de

Taştan sütunlarında uğuldar satır satır
Bambaşka bir lisan ki, Süleyman’ı anlatır.

Yok cür’etim düşüp kapanıp secde etmeye,
Alnım semâya belki değer, kirletir diye.

Bir noktasında sade durur, dinlenir sızım;
Bir parçacık şu kubbeni ver, âsumansızım!

ÇANAKKALE

Kalkan koludur her koya bir başka şehidin;
Koldur, fakat azminde kanatlardaki hız var!
Etlerle, kemiklerle örülmüştür ufuklar;
Ey Akdeniz, insan ölüsünden kapımız var!

Ejdersen eğer; yerleri yık, gökleri yık ez!
Uğrunda fakat öldüğümüz nokta geçilmez!

MEHMED AKİF İÇİN

Toprak,onu sen kol kanat ol, öyle kucakla
Bilmezsin, o gökten de, adından da temizdi.
Ey yer yüzü, mâbet kesilip Tanrı’ya yüksel!
Koynumuzda yatan gölge bizim Akif’imizdi.

1918 MÜTAREKESİNİN GALİPLERİNE

Bir ceseddir, bu büyük bayrakla lakin örtülü!
Basma! dün milletti zirâ bastığın korkunç ölü!
Basma! bir bayrak mukaddesdir, büyüktür, bezse de,
Bir vatan ölmez bugün, sen bakma, ses vermezse de!İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.