Milli Edebiyat Romanı ile Servetifünun Romanı Karşılaştırması

Roman türü, edebiyatımıza Tanzimat Dönemi ile birlikte girmiştir. Bu dönemin romanları ilk olmaları bakımından büyük önem taşısa da teknik bakımdan roman türünün tüm özelliklerini barındırmaz. Edebiyatımızda batılı anlamda ilk başarılı roman, Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır. Milli Edebiyat Dönemi’nde de romanın gelişimi devam etmiş, romanlar büyük kitlelere ulaşmıştır. Bu makalemizde Servetifünun romanı ile Milli Edebiyat romanı arasında karşılaştırma yaparak benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyacağız.

Bkz: Servetifünun Dönemi’nde Roman
Bkz: Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman

Benzerlikler

Milli Edebiyat romanı ile Servetifünun romanı arasındaki benzerlikler şunlardır:

  • Her iki dönemde yazılan romanlar da teknik açıdan başarılı, batılı roman standartlarına uygundur.
  • Her iki dönemde de realizm akımı etkili olmuştur. Bu doğrultuda yazarlar, romanlarda kişiliklerini gizlemişlerdir.
  • Servetifünun romanında da Milli Edebiyat romanında da tasvir ve tahliller oldukça başarılı ve romanla bütünleşmiş biçimdedir.
  • Her iki dönemde de yazarlar, tip ve karakter yaratmada gerçek hayata uygun davranmışlardır.Milli Edebiyat romanı ile Servetifünun romanı arasındaki farklar nelerdir?

  • Servetifünun Dönemi romanları, dönemin genel anlayışına uygun olarak “sanat için sanat” anlayışına uygun yazılırken Milli Edebiyat romanlarında “toplum için sanat” anlayışı görülmektedir.
  • Servetifünun Dönemi romanlarında “aşk, ölüm, hayal-hakikat çatışması” gibi bireysel temalar işlenirken Mili Edebiyat romanlarında “Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri, Anadolu insanının yaşamı” gibi toplumsal konular da işlenmiştir.
  • Servetifünun Dönemi romanlarının neredeyse tamamı İstanbul’da geçerken Milli Edebiyat romanlarında mekân, çoğunlukla Anadolu’dur.
  • Servetifünun Dönemi romanlarında dil son derece ağırdır. Buna karşın Milli Edebiyat romanları, “Yeni Lisan” makalesinin ilkeleri doğrultusunda daha sade bir dil ile yazılmıştır.
  • Servetifünun romanlarında kişiler yüksek zümreden, zengin, elit bir hayat süren çevreden seçilir. Milli Edebiyat romanlarında ise her kesimden kişiye yer verilmiştir.
  • Servetifünun romancıları, eserlerinde psikolojik ögelere büyük önem vermişlerdir. Milli Edebiyat romanlarında ise psikolojik unsurlar geri plana itilmiştir.
SERVETİFÜNUN ROMANI MİLLİ EDEBİYAT ROMANI
AMAÇ Sanat için sanat Toplum için sanat
DİL Ağır, ağdalı bir dil Sade, günlük konuşmaya yakın bir dil
KONU Aşk, ölüm, hayal hakikat çatışması Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri
MEKAN İstanbul Anadolu
EDEBİ AKIM Realizm ve natüralizm Realizm
YAZARLAR Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.