Milli Edebiyat Dönemi’nde Şiir | Boşluk Doldurma

Aşağıdaki boşluk doldurma uygulamasını çözerek Milli Edebiyat Dönemi’nde Şiir konusu hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Millî Edebiyat Dönemi’nde ……………………………………….. ve …………………………………… sade dil ve hece
ölçüsüyle Türkçülük akımının etkisinde yerli konuları ele alan şiirler yazdılar.
b. Mehmet Emin Yurdakul “……………………………..” adlı şiiriyle edebiyat dünyasında ses getirmiş ve millîyetçilik
duygularını harekete geçirmiştir.
c. Ziya Gökalp merkezli şiir anlayışında yazılan şiirlerde genelde halkın kullandığı yalın bir Türkçe kullanılmış; aruz yerine  hece ölçüsü tercih edilmiştir. ……………………..ve ………………….…….. Dönemi sanatçılarının tersine toplumsal
konulara yöneliş söz konusu olmuştur.
d. “Nazmı nesre yaklaştırma” çabaları Millî Edebiyat yıllarında ………………………….’te , daha önce…………………
..…………’te görülür.
e. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ………… edebiyatı şiir biçimlerine yönelinmiş; dörtlüklerle şiirler yazılmış; mani, koşma  gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
f. Mehmet Akif Ersoy; Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Küfe gibi eserleriyle Türk edebiyatında ………………………….
türünün başarılı örneklerini vermiştir.
g. Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Millî Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakımından  değil, ……………………… konulara yönelme bakımından ilişki kurulabilir.
h. Ziya Gökalp sanatı …………… için yapma anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerinde çoğunlukla kuru bir………………. göze
çarpar.
ı. Millî Edebiyat Dönemi’nde hece ile yazan şairlerin, şiirin amaç ve işlevi konusunda yaklaşımları,
……………………………………… dönem şairlerinin yaklaşımları ile paraleldir.
j. Millî Edebiyat dönemi şiirinin egemen olduğu yıllarda saf (öz) şiire özgü arayışlar da söz konusudur. Özellikle
……………………. ve …………………… bu yolda şiirler yazmıştır.
k. Manzum hikâyeler kafiye, ölçü olarak ………………… özellik gösterse de coşku ve heyecanı dile getiren bir metin
değildir.

Milli Edebiyat Dönemi’nde Şiir Boşluk Doldurma (Cevaplar)

a. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Göklap
b. Cenge Giderken
c. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati
d. Mehmet Akif, Tevfik Fikret
e. Halk Edebiyatı
f. Manzum hikaye
g. milli konular
h. toplum için, lirizim
ı. Tanzimat Birinci Dönem
j. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal
k. şiirsellik

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.