Milli Edebiyat Dönemindeki Dergi ve Gazeteler

genç kalemler

Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk kültürü büyük değişimler yaşamış, batı dünyasından birçok kavram ve tür ithal edilmiştir. Bunlardan birisi de gazete olmuş; Tanzimat’ın ardından gazetecilik faaliyetleri hız kazanmıştır. Servetifünun Dönemi’ne geldiğimizde ise gazetecilik faaliyetleri azalmış, bunun yerini dergicilik çalışmaları almıştır. Milli Edebiyat Dönemi’ne geldiğimizde de basın yayın hayatının merkezinde dergicilik çalışmalarının olduğunu görürüz. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise gazetecilik yine önem kazanmıştır. Bu yazımızda “milli edebiyat dönemindeki dergi ve gazeteleri” sizler için derledik.

Milli Edebiyat Dönemindeki Dergi ve Gazeteler Hangileridir?

Milli Edebiyat dönemindeki önemli dergi ve gazeteler şunlardır:

Çocuk Bahçesi

Edebiyatı Cedide’nin yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi kapatılınca, İstanbul’daki baskıdan bunalan gençlik, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” dergisini çıkarır (1905). Dergide Mehmet Emin Yurdakul’un arı dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür. Aynı dergide Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik’in yazılarına da yer verilir.

Genç Kalemler

“Çocuk Bahçesi” kapanınca, bu derginin yerini, 1911 yılında yayın hayatına başlayan “Genç Kalemler” alır. İlk sayısında “Yeni Lisan” başlıklı imzasız bir yazı yayımlanır. Ömer Seyfettin tarafından kaleme alındığı anlaşılan bu yazıda milli bir dil ve edebiyattan söz edilmektedir. Ziya Gökalp, Ali Canip, Hamdullah Suphi, Faik Ali, Celal Sahir derginin diğer yazarlarıdır.Türk Derneği

Yusuf Akçura, Necip Asım, Rıza Tevfik gibi yazar ve düşünürlerce kurulan Türk Derneği, (1909) aynı adla bir de dergi çıkarır. Kültürel çalışmalara öncelik verileceğini ilan eden bu derginin yazarları arasında Mehmet Emin, Hüseyin Cahit, Ahmet Ağaoğlu, Fuat Köprülü de vardır.

Türk Yurdu

Bu dergi, Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Ahmet Ağaoğlu’nun kurduğu Türk Yurdu derneğinin yayın organıdır. 1911’de çıkarılan dergi, Türkçülük düşüncesini savunur; I. Dünya Savaşına kadar yayımını sürdürür.

Halka Doğru ve Türk Sözü

Halka Doğru (1913) ve Türk Sözü (1914) dergileri Türk Yurdu dergisine dayalı olarak haftalık çıkar. Dergileri Celal Sahir Erozan yürütür. Türk Sözü dergisinin başyazarlığını Ömer Seyfettin yapar. Geniş bir yazar kadrosu olan bu dergiler, I. Dünya Savaşının sürdüğü yıllarda kapanır.

Yeni Mecmua

1917’de İttihat ve Terakki Fırkasınca çıkarılan bu dergiyi Ziya Gökalp yönetir. Yahya Kemal, Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar da bu dergide yazarlar. Yeni Mecmua, yayımını 1923’e kadar sürdürür.

Dergâh

1921’de Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılan dergide Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Falih Rıfkı’nın yazıları yayımlanır. Yahya Kemal’in başyazar olduğu bu dergide Kurtuluş Savaşı’nın savunması yapılarak Anadolu insanının sorunlarına ışık tutulur. Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar dergide yazan gençlerdir. Bunlar ilerideki yıllarda ün kazanacaklardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.