Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Millî Edebiyat Döneminde öğretici metinlerle ilgili olarak görülen başlıca özellikler şunlardır:

  • Bu dönemde öğretici metinlerin yayımlandığı en önemli dergiler, Genç Kalemler, Türk Yurdu, Türk Derneği, Küçük Mecmua, Yeni Mecmua, Bilgi, Halka Doğru, Milli Tetebbular Mecmuası, Türk Sözü ve Dergâh dergileridir.
  • Bu dönemde öğretici metinlerin en çok makale, sohbet, fıkra, eleştiri, söylev türlerinde yazıldığı görülür.
  • Meşrutiyet, Mütareke ve Millî Mücadele yıllarını kapsayan Millî Edebiyat Döneminde öğretici metinlerin konularını da bu yılların önemli olayları oluşturur.
  • Meşrutiyet’in ilanı, Türkçülük-milliyetçilik düşüncesi ve diğer fikir akımları, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Osmanlının yıkılması ya da kurtarılması, İzmir’in ve İstanbul’un işgali, Anadolu’da başlatılan milli mücadele; millî edebiyat, vezinler, Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü, kadın hakları ve Türk kadınının sosyal hayattaki yeri, halkın sorunları dönemin öğretici metinlerinde en çok işlenen konulardır.
  • Bu dönemde öğretici metinlere örnek verilebilecek ürünler ortaya koymuş yazarlar arasında makale türünde Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Yusuf Akçura (Üç Tarz-ı Siyaset), Mehmet Fuat Köprülü, Ömer Seyfettin (Yeni Lisan), Yahya Kemal Beyatlı (Edebî Makaleler); fıkra türünde Refik Halit Karay, Orhan Seyfi Orhon, Halide Edip Adıvar, Ahmet Haşim, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı Atay; sohbet türünde Ahmet Rasim, Yahya Kemal Beyatlı (Tarih Musahabeleri), eleştiri türünde Ali Canip Yöntem (Mili Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım);söylev türünde Hamdullah Suphi Tanrıöver akla ilk gelen isimlerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.