Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları

Yeni Lisan makalesinin yayımlandığı 1911 yılından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre Milli Edebiyat Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde edebiyat dili ile konuşma dili arasındaki fark azalmış, yabancı sözcükler ve tamlamalar büyük orada dilden atılmış, halk edebiyatına ve milli konulara yöneliş hız kazanmıştır. Millî Edebiyatçılarla aynı dönemde yaşayıp aynı dönemde eser verdiği hâlde bu akıma bağlı olmayan sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar “Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları” olarak adlandırılır.

Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları şunlardır: Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy. Bu dönemde Yahya Kemal, öz şiir (saf şiir) anlayışını temsil ederken Mehmet Akif, halkın yaşam tarzını dile getiren manzumeler yazmıştır.


Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

 • Milli Edebiyat döneminin bağımsız isimlerindendir.
 • Türk tarihi ve medeniyeti ve müziği hayranıdır.
 • Şiirleri, Türkçenin başyapıtlarından kabul edilmiştir.
 • Şiir anlayışını, öz şiir, halis şiir sözleriyle ifade etmiştir.
 • Bu anlayış, Batılı şiir akımlarının en seçkin özellikleriyle Divan şiirinin özelliklerini birleştirmesinden (Neoklasisizm) doğan yeni bir anlayıştır.
 • Divan şiirinin nazım biçimlerini (gazel, rübai) ve serbest şiiri kullanmıştır.
 • “Ok” şiiri dışında kalan bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • Aruzu Türk ölçüsü haline getiren ender sanatçılarımızdandır.
 • Eski nazım biçimleriyle, konuşulan / yaşayan Türkçenin en güzel örneklerini vermiştir.
 • Geleneğe bağlı olmadan yazılan şiir ve oluşturulan edebiyatın orijinal olamayacağını belirtmiştir.

Eserleri

Kendi Gök Kubbemiz (Yeni tarzdaki şiirleri), Eski Şiirin Rüzgârıyla (Divan tarzındaki şiirleri), Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş (Şairin 40 Hayyam’ın 54 rübaisi), Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Tarih Musahabeleri (Deneme-makale-söyleşi), Siyasi ve Edebi Portreler (Biyografi), Çocukluğum, Gençliğim – Siyasi ve Edebi Hatıralarım (Anı)

Bkz: Yahya Kemal Beyatlı Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)

 • Toplumcu bir sanat anlayışına sahip şairin şiirlerinde şekil güzelliğinden çok düşünce ön plandadır.
 • Ona göre edebiyat, bir toplumun manevi ve ahlaki eğitiminde en çok etkisi olan kurum konumundadır.
 • İslamcılık düşüncesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olmuştur.
 • Genellikle mesnevi ve serbest müstezat nazım biçimlerini kullanan sanatçı, bütün şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
 • Şiirlerinde vatan sevgisi, yoksullara acımak, inanç, kötülük, tembellik karşısında isyan, umut, iyimserlik gibi temaları işlemiştir.
 • Bütün şiirlerini Safahat adlı eserinde toplamıştır.

Bkz: Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.