Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir

TEMSİLCİLERİ:
Hüseyin Nihal Atsız
Mehmet Emin Yurdakul
Ahmet Kutsi Tecer
Ömer Bedrettin Uşaklı
Kemalettin Kamu
Faruk Nafiz Çamlıbel
Orhan Seyfi Orhon
Halit Fahri Ozansoy
Enis Behiç Koryürek
Yusuf Ziya Ortaç
Orhan Şaik Gökyay
Arif Nihat Asya
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Behçet Kemal Çağlar
Zeki Ömer Defne
Necmettin Halil Onan

  • Kurtuluş Savaşının etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
  • Anadolu halkının hayatını, sanat anlayışını, kültürünü ve zevklerini şiirlerinde konu olarak ele aldılar.
  • Şiirlerinde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından öz şiir anlayışına yakın bir şiir anlayışları vardır.
  • Şiirlerinde gelenekten farklı bireysel söyleyiş önem kazanmış, mahalli unsurlar bir dekor olarak kullanılmıştır.
  • Halk şiirinin nazım biçimlerini kullandılar.
  • Nazım birimi olarak dörtlüğü benimsediler.
  • Milli kültüre yöneldiler.
  • Yalın, sade, süssüz bir anlatımı benimsediler.
  • Hece ölçüsünü kullandılar.
  • Memleketçilerin ve Beş Hececilerin ortaya koyduğu şiir anlayışıdır.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.