Metin Nedir? Metin Hakkında Kısaca Bilgi

Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da bir­den çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulun­mak amacıyla cümlelerden oluşan, cümlelerle oluşturulan anlatma ve anlaşma aracıdır. Metnin oluşumunda sesten paragrafa dil birimleri kullanılır.

Metin,

  • Dilsel bir sistemdir.
  • Bir iletişim aracıdır, okunmak amacıyla oluşturul­muştur.
  • Devingen ( hareketli) bir süreçtir.
  • Kendisini oluşturan ögelerin çok sıkı ve sağlam ilişkilerle birbirine bağlanarak örüldüğü anlamlı bir bütündür.
  • Dil bilgisi ve anlam bilgisi olarak iki yönü vardır ve bunlar birbirinden ayrılamaz.
  • Bir yazının metin olmasını sağlayan iki temel kavram vardır: “Bağlaşıklık” ve “Bağdaşıklık”

Bağlaşıklık nedir?

Metni oluşturan birimlerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasına bağlaşıklık denir. Örneğin cansız varlıkların çoğul özne olduğu durumlarda yük­lemin tekil olması bir dil bilgisi kuralıdır. “Elbiselerim, elimdeki poşet yırtılınca çamura düştüler.” cümlesin­de bu kurala uyulmadığı için bağlaşıklık sağlanama­mıştır.

Bağdaşıklık nedir? 

Metni meydana getiren parçalar arasındaki an­lam ilişkisine bağdaşıklık denir. Örneğin “Ödev ve gö­rev sözcükleri arasında bir ayrıntı var.” cümlesinde ayrıntı sözcüğü bağlama uygun kullanılmadığından bu cümlenin anlamıyla bağdaşık değildir. Burada bağdaşıklığı sağlayabilmek için ayrıntı yerine ayrım kullanılması gerekir.

Metinlerin Sınıflandırılması

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.