Metin nedir? Metin hakkında kısaca bilgi

Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da bir­den çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulun­mak amacıyla cümlelerden oluşan, cümlelerle oluşturulan anlatma ve anlaşma aracıdır. Metnin oluşumunda sesten paragrafa dil birimleri kullanılır.

Metin,

  • Dilsel bir sistemdir.
  • Bir iletişim aracıdır, okunmak amacıyla oluşturul­muştur.
  • Devingen ( hareketli) bir süreçtir.
  • Kendisini oluşturan ögelerin çok sıkı ve sağlam ilişkilerle birbirine bağlanarak örüldüğü anlamlı bir bütündür.
  • Dil bilgisi ve anlam bilgisi olarak iki yönü vardır ve bunlar birbirinden ayrılamaz.
  • Bir yazının metin olmasını sağlayan iki temel kavram vardır: “Bağlaşıklık” ve “Bağdaşıklık”

Bağlaşıklık nedir?

Metni oluşturan birimlerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasına bağlaşıklık denir. Örneğin cansız varlıkların çoğul özne olduğu durumlarda yük­lemin tekil olması bir dil bilgisi kuralıdır. “Elbiselerim, elimdeki poşet yırtılınca çamura düştüler.” cümlesin­de bu kurala uyulmadığı için bağlaşıklık sağlanama­mıştır.

Bağdaşıklık nedir? 

Metni meydana getiren parçalar arasındaki an­lam ilişkisine bağdaşıklık denir. Örneğin “Ödev ve gö­rev sözcükleri arasında bir ayrıntı var.” cümlesinde ayrıntı sözcüğü bağlama uygun kullanılmadığından bu cümlenin anlamıyla bağdaşık değildir. Burada bağdaşıklığı sağlayabilmek için ayrıntı yerine ayrım kullanılması gerekir.

Ayrıca bakınız:

Metinlerin Sınıflandırılmasıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.