Mehmet Akif Ersoy

bURAYA YAZINCA NE OLUYOR ?
AKİFİ’N KARAKTERİ İSİMLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’da doğdu. Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İpekli Tahir Efendi’dir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüştiyesinde ve Mekteb-ı Mülkiye İdadisinde gördü. Bir yandan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Ortaöğrenimini bıktırdıktan sonra Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’ne girdi. Çeşitli yerlerde çeşitli kurumlarda çalıştı. Çağının etkili fikirlerinden Batıcılık ve Türkçülüğe karşı İslamcılığı savundu. Millî Mücadele yıllarında vaazlarıyla halkı teşvik etti. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yeni Türkiye’nin kurulması sırasında yönetimle görüş ayrılığına düştü. Mısır’a gitti, Kahire’de üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Hastalandı, İstanbul’a döndü ve bu kentte yaşamını yitirdi.
Millî Edebiyat ve Millî Mücadele dönemlerinde yaşadığı halde, bu edebiyat akımlarının içinde yer almayan, ancak Millî Mücadele’ye bazı şiirleriyle destek veren Mehmet Akif Ersoy, dönemin bağımsız sanatçılarındandır.

 • Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Marşı” şiirinde Kurtuluş Savaşı’nın bütün millette uyandırdığı coşkuyu dile getirmiş, bu şiirini bütün şiirlerini aldığı “Safahat” adlı kitabına almamış; gerekçesini de “İstiklal Marşı benim değil, milletimindir.” diyerek açıklamıştır.Safahat’ın Bölümleri1.Safahat: Osmanlı toplumunun meşrutiyet yılları anlatılır.
  2.Süleymaniye Kürsüsünde: Osmanlı aydınları-halk ilişkisi
  3.Hakkın Sesleri: Ayetler üzerine yazdığı şiirlerdir ki toplumsal sorunları anlatır.
  4.Fatih Kürsüsünde: Yeni kuşaklara çalışma ve mücadele azmi anlatılır.
  5.Hatıralar: İslam Birliği fikrinin işlendiği ve her şiir için bir hadis-i şerifin yazıldığı bölümdür.
  6.Asım: 1.Dünya Savaşından tablolar yer alır.
  7.Gölgeler: Dinsel şiirler ve dörtlükler yer alır.
 • Şiiri düzyazıya yaklaştırarak manzum öykücülükte Fikret’in açtığı yolu genişletmiştir. Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Kocakarı ile Ömer gibi sevilerek okunan manzumelerinde mesnevi nazım biçiminden yararlanmıştır.
 • Mehmet Akif şiirlerinde Türkçeyi başarıyla kullanmış, özellikle manzum hikâyelerinde halk söyleyişlerine ve deyimlere bol bol yer vererek konuşma dilinin özelliklerini şiirimize yerleştirmiştir.
 • Serbest müstezatla hikâyeyi birleştirerek gerçekçi ve canlı bir anlatıma ulaşmıştır. Aruz veznini, Türkçeye en iyi uygulayan şairlerimizdendir.
 • Gençlik yıllarında Zıya Paşa, Abdülhak Hâmid ve Muallim Naci’nin etkisiyle ateşli gazeller de yazmış; ancak bu şiir anlayışını fazla sürdürmemiştir.
 • O, sanatını, dolayısıyla da şiirini toplumun hizmetine adamış bir şairdir. Kişilik olarak hassas, kendi içinde çatışmalar yaşayan bir ruh halı vardır. Kendinden çok, toplumun dertleriyle dertlenmiş bir şairdir.
 • Manzum hikâyelerinde hep toplumun sorunları ve yaşamı vardır.  Halkın yaşamına gerçekçi bir tutumla bakar. Yoksul-yoksun insanlar, bunalım ve savaş yıllarının sefaleti, İslam ve Türk dünyasının sorumluluk duygusundan uzaklığı, çalışmak gerektiği, geçmişe saygı ve ondan ibret alınması gereği onun sıkça işlediği temalardır.
 • Onun şiirlerinde duygudan çok düşünce egemendir. Fakat zaman zaman yoğun duyguların yansıdığı dizelere de rastlamak mümkündür. Sosyal-mistik ve dini – mistik dikkatle yazılmış şiirlerinde de lirizmi ihmal etmez.
 • Mehmet Akif şiirlerinde Türkçeyi başarıyla kullanmış, özellikle manzum hikâyelerinde halk söyleyişlerine ve deyimlere bol bol yer vererek konuşma dilinin özelliklerini şiirimize yerleştirmiştir.
 • Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmış; gerçekçiliğinin bir sonucu olarak bazen halk dilindeki argo sözcüklere bile yer vermekten kaçınmamıştır.
 • Şiirlerinde kişilerini konuştururken, sade, anlaşılır, günlük konuşma dilini kullanır. Mehmet Akif’in dili, sokakla camiyi, mekteple kahveyi birleştirir.
 • Mehmet Akif şiire aruzla başlamış hep aruzla şiir yazmıştır. Aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde günlük konuşma dilini başarıyla kullanır.
 • Manzumelerini ise daha çok mesnevi tarzı denilen ikili dizelerden oluşan biçimi kullanmıştır. Uyak bulmadaki ustalığı ile şiirine akıcılık kazandırmıştır.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.