Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri

Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyenin öyküden tek farkı, kafiyeli ve redifli olarak şiir biçiminde yazılmasıdır. Hikâyede bulunan bütün özellikler (olay, yer, zaman, kişiler) manzum hikâyede de bulunur.

Manzum Hikayenin Özellikleri

  • Adından da anlaşılacağı gibi nazımla yazılmış; ölçü, kafiye gibi ritim ve ahenk ögelerinin kullanıldığı kısa hikâyelerdir.
  • Manzum hikâyeler çoğunlukla ders ve öğüt vermek amacıyla yazılır. Fabllarda da bu özellik vardır.
  • Manzum hikâye mesnevi ve halk hikâyesi gibi kökü eskiye dayanan bir nazım biçimi değildir. Bu tür, edebiyatımızda Servet-i Fünun Dönemi’nde yaygınlaşmıştır. Servet-i Fünun Dönemi’nde Tevfik Fikret, Milli Edebiyat Dönemi’nde de Mehmet Akif Ersoy, manzum hikâyenin gelişmesinde önemli rol oynayan şairler olmuştur. Her iki sanatçı da manzum hikâyelerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Tevfik Fikret’in Balıkçılar, Hasta Çocuk, Mehmet Akif’in de Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba gibi manzum hikâyeleri ünlüdür.
  • Manzum hikâyeler olaya dayalı metinler olmaları nedeniyle mesnevilere benzer. Ancak mesneviler, manzum hikâyelerden çok daha uzun olur. Ayrıca mesnevilerde daha çok belli konular ve klasik hikâyeler ele alınır. Oysa manzum hikâyeler güncel, toplumsal konuları anlatan olaylara yer verir. Manzum hikâyelerde genel olarak toplumsal bir gerçekliği vurgulama, ders ve öğüt verme amacı vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.