Latin Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri

Latin edebiyatı, Yunan edebiyatını örnek alarak gelişmiştir. “Klasik dönem” olarak adlandırılan Sezar’ın yönetim yılları Latin edebiyatının altın yılları olarak bilinir. Latin edebiyatının temeli, Romalıların Yunanistan’ı almasıyla atılır. Romalıların Yunanistan’ı almasıyla birlikte Latin sanatçılar, Yunan edebiyatının yazın ürünleriyle tanışmaya başlar. Yunan edebiyatının sanatçılarını ve yazın ürünlerini inceleyen Latin sanatçılar, böylece kendi edebiyatları olan Latin edebiyatını oluşturur. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının mitoloji ile süslenmiş ürünlerinde doğa güzellikleriyle birlikte “gerçek insanı” buluruz. Bu ürünlerde insanların sevgileri, üzüntüleri, yiğitlikleri, kinleri vb. yer alır.

Hristiyanlık (kilise), akla ve güzelliğe önem veren, insanları tanrılarla iç içe yaşatan, mitolojiyle süslü “Eski Yunan ve Latin Edebiyatı”nın devamına izin vermemiştir. Böylece 13. yüzyıla kadar, kilisenin aklı ve bilimi baskı altına aldığı, bilim ve sanat alanındaki gelişmelerin durduğu bir dönem (Orta Çağ) yaşanır.

Latin Edebiyatı Temsilcileri

Cicero, Virgillus, Horatius, Seneca gibi sanatçılar Latin edebiyatının en ünlü sanatçılarıdır.

Plautus (MÖ 251-184)

 • Roma tiyatrosunun en büyük komedi yazarıdır.
 • Eserlerinde her meslekten kişiye yer vermiş ve onları kendi dilleriyle konuşturmuştur.
 • İnsanların değişmeyen huylarını ironik bir dille sahneye yansıtmıştır. Çömlek adlı komedisinde “cimrilik” temasını işlemiştir.
 • Oyunlarında Yunan komedi yazarlarını taklit etmiştir.

Eserleri: Çömlek, Urgan, İkizlerCicero (MÖ 106-43)

 • Söylev türünün en önemli temsilcilerindendir.
 • Zengin ve soylu bir aileden gelen muhafazakâr bir şairdir.
 • Senatoda yaptığı konuşmalarla dikkat çeken sanatçının nutukları bugünkü Avrupa edebiyatını üslup yönüyle etkilemiştir.
 • Diktatörlüğe karşı olan sanatçı, yönetimle anlaşamadığı için idam edilmiştir.

Eserleri: Nutuklar, Dostluk, Cumhuriyet, Hitabet

Seneca (MÖ 4-65)

 • İspanya’nın Kurtuba şehrinde doğmuş, devletin yüksek kademelerinde görev yapmıştır.
 • Özellikle felsefe, mektup, şiir gibi türlerde adını duyurmuştur.
 • Öğrencisi Neron, imparator olunca Seneca yüksek mevkilere gelmiş, ancak Neron’a karşı düzenlenen bir ayaklanma girişiminde adı geçince intihar etmiştir.

Eserleri: Öfkeli Hercules, Troialılar, Medea, Oedipus, Ageamemnon

Vergilius (MÖ 70-19)

 • Latin edebiyatının en büyük şairlerindendir. Pastoral şiirin en önemli temsilcilerindendir.
 • Pastoral, epik ve didaktik şiirler yazmıştır.
 • Kır yaşamına ilgi duyan şair, “Çoban Şiirleri” adlı eseriyle pastoral şiirin ilk örneklerini vermiştir.
 • Eserlerinde yaptığı canlı betimlemeler ile dikkat çekmiştir.
 • Homeros’u örnek alarak yazdığı “Aeneis” adlı eseri, dünya edebiyatının ilk yapma destanıdır.

Eserleri: Aineid

Bkz: Batı Edebiyatı Online Test

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.