Kurtuluş Savaşı’nı Konu Alan Romanlar

Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan Kurtuluş Savaşı, Türk romanlarında işlenen başlıca konular arasında yer almıştır. Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek isimli romanı, Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen ilk roman olarak edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır. Milli Edebiyat Dönemi romanlarında kendini göstermeye başlayan Kurtuluş Savaşı teması, Cumhuriyet Dönemi’nde de sıkça işlenmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Kemal Tahir, Attila İlhan başta olmak üzere birçok romancımız Kurtuluş Savaşı’na çeşitli açılardan bakmışlardır.

Kurtuluş Savaşı’nı Konu Alan Romanlar Şunlardır:

Halas ⇒ Mehmet Rauf

Yaban ⇒ Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Sodom ve Gomore ⇒ Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ankara ⇒ Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ateşten Gömlek ⇒ Halide Edip Adıvar

Vurun Kahpeye ⇒ Halide Edip Adıvar

Üç İstanbul ⇒ Mithat Cemal Kuntay

Yorgun Savaşçı ⇒ Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanlar ⇒ Kemal Tahir

Esir Şehrin Mahpusu ⇒ Kemal Tahir

Sahnenin Dışındakiler ⇒ Ahmet Hamdi Tanpınar

Küçük Ağa ⇒ Tarık Buğra

Küçük Ağa Ankara’da ⇒ Tarık Buğra

Allah’ın Süngüleri ⇒ Attila İlhan

Sırtlan Payı ⇒ Attila İlhan

Kurtlar Sofrası ⇒ Attila ilhan

Kalpaklılar ⇒ Samim Kocagöz

Doludizgin ⇒ Samim Kocagöz

Toz Duman İçinde ⇒ Talip Apaydın

Vatan Dediler ⇒ Talip Apaydın

Dikmen Yıldızı ⇒ Aka Gündüz

Kutsal İsyan ⇒ Hasan İzzettin Dinamo