Kültür Nedir? Kültürün Özellikleri, Kültürün Ögeleri

Kültür Nedir?

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan ayırır. Bu nedenle kültür, bir toplumun yaşama ve düşünme tarzı olarak açıklanabilir Kültürler arasındaki farklılığın en önemli nedenleri dil, din ve coğrafi bölgelerdir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan iklim de kültür farklığı yaratan etkenlerdendir.

Kültürü Oluşturan Unsurlar

Dil: Kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır.

Din: İnanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır.

Gelenek – Görenek: Yazılı olmayan bu kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek-göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir.

Sanat: Bir millete ait duygu, düşünce ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Bu kültür unsuru resim, heykel, müzik, edebiyat vb. gibi kollara ayrılır.

Dünya Görüşü: Bir milletin fertleri ortak bir tutum, zihniyet ve davranış bakimindan ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir.

Tarih: Bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar arasında ka- der birliğini temsil eder. Kültür, tarihsel bir süreç içinde oluşur.

Kültürün Özellikleri

Millidir.
Tarihîdir.
Özgündür.
Ahenkli bir bütündür.
Canlı ve tabii bir varlıktır
Özü değiştirilemez.
Milletin ortak malıdır.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.