Kültür Nedir? Kültürün Özellikleri, Kültürün Ögeleri

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan ayırır. Bu nedenle kültür, bir toplumun yaşama ve düşünme tarzı olarak açıklanabilir Kültürler arasındaki farklılığın en önemli nedenleri dil, din ve coğrafi bölgelerdir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan iklim de kültürün farklılaşmasına neden olan  etkenlerdendir.Kültürü Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Her toplumun kültürü, genel olarak maddi ve manevi olarak iki ögeden oluşur. İnsanların yaptıkları aletler, kullandıkları malzemeler (binalar, her türlü araç-gereç, giyseler vb.) maddi kültürü oluşturur. Manevi kültürde ise inançlar, değerler, semboller ve normlardan öne çıkar.

Her kültürde kendi unsurlarıyla tutarlı ve dengeli bir bütünlük görülür. Yani toplumlarda aile, hukuk, sanat, ekonomik hayat, örf, adetler, ahlaki değer yargılar, adeta birbirini tamamlayan bir bütün halinde görülür.

Kültürü oluşturan unsurlardan bazıları şunlardır:

Dil: Kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır.

Din: İnanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır.

Gelenek – Görenek: Yazılı olmayan bu kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek-göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir.

Sanat: Bir millete ait duygu, düşünce ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Bu kültür unsuru resim, heykel, müzik, edebiyat vb. gibi kollara ayrılır.

Dünya Görüşü: Bir milletin fertleri ortak bir tutum, zihniyet ve davranış bakımından ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir.

Tarih: Bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar arasında kader birliğini temsil eder. Kültür, tarihsel bir süreç içinde oluşur.

Kültürün Özellikleri

  • Millidir.
  • Tarihîdir.
  • Özgündür.
  • Ahenkli bir bütündür.
  • Canlı ve tabii bir varlıktır
  • Özü değiştirilemez.
  • Milletin ortak malıdır.

Bkz: Dil-Kültür İlişkisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.