Konuşma Dili ile Yazı Dili Arasındaki Farklar

Günlük yaşamda kullanılan dile “konuşma dili” bir ağzın zaman içinde bir ülkede resmi dil olmasına “yazı dili” denir. Konuşma dili ile yazı dili arasında birtakım farklılıklar vardır. Bir ülkede bir tane yazı dili varken çok fazla konuşma dili vardır.

Konuşma Dili ile Yazı Dili Arasındaki Farklar

Konuşma Dili

 • Tarihi gelişimini tespit etmek zordur.
 • Bölgeden bölgeye değişen söyleyiş ve sözcük farklılıkları vardır.
 • Kişinin bulunduğu sınıfa, eğitime, mesleğe, yaşa göre belirlenen bu nedenle değişen bir dildir.
 • Duygular, düşünceler yalın bir dille ortaya konur.
 • Sese dayanır.
 • Ağız yoluyla gerçekleştirilir.
 • Belli kültür seviyesine ulaşmamış milletlerde bile konuşma dili vardır.
 • Günlük, doğal dildir.
 • Planlı değildir; konuşanın ihtiyaçlarına, anlatmak istediklerine, o anki duruma göre biçimlenir.
 • Samimidir.
 • Video, teyp gibi araçlarla kaydedilmediği sürece kalıcı değildir.
 • Öznellik ağır basar.
 • Dinlenendir.
 • Kısa sürede etkileyendir.
 • Konuşulana anında cevap verilebilir.
 • Değişim hızlıdır. Sinirli sayıda insana ulaşır.
 • Yayılma alanı dardır.
 • Pratiktir, dağınıktır.
 • Anlatılmak isteneni ifade için ses tonu, jest, mimik, el ve baş işaretlerinden yararlanılır.

Yazı Dili

 • Yazılı metinlerle tarihi gelişimi tespit edilebilir.
 • Okuma-yazmada kullanılan ortak dildir.
 • Tektir, herkes için aynıdır.
 • Yazının niteliğine göre bilimsel, felsefi, edebi özellikler gösterir.
 • Harfe dayanır.
 • Kalem, bilgisayar, daktilo gibi araçlarla gerçekleştirilir.
 • Belli bir kültür seviyesine ulaşabilmiş, medeniyet kurabilmiş ve edebiyat geleneği oluşturabilmiş milletlerde yazı dili bulunur.
 • Kültür dilidir, kitap dilidir.
 • Planlanarak, düşünülerek ortaya çıkar.
 • Daha resmidir.
 • Kalıcıdır.
 • Nesnellik ağır basar. Ancak sanatsal yazılar özneldir.
 • Kalıcıdır.
 • Nesnellik ağır basar. Ancak sanatsal yazılar özneldir.
 • Görülendir.
 • Uzun sürede etkileyendir.
 • Anında cevap verilemez.
 • Tutucudur, özellikleri kolay kolay değiştirilemez.
 • Yazı kurallıdır. Hatta yazıda kuralsızlığa tahammül edilemez.
 • Ulaştığı insan sayısı sınırsızdır.
 • Yayılma alanı geniştir.
 • Dili özenli kullanma kaygısı vardır.Anlatılmak isteneni ifade için noktalama işaretlerinden yararlanılır.

Ayrıca bakınız: Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklarİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.