Koca Ragıp Paşa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Koca Ragıp Paşa, 1699 yılında İstanbul’da doğmuştur. Diğer adı Mehmet olup Mehmet Ragıp Paşa olarak da bilinir. Defterhane katiplerinden Şevki Mustafa Bey’in oğludur. Orta halli bir aileden gelmiş olmasına rağmen iyi bir tahsil görmüştür. 18. yüzyılın önemli devlet adamları arasındadır. Memuriyet hayatına babasının yanında defterhanede başlamış, daha sonra çeşitli devlet kademelerinde görev almıştır. 1756 yılından vefat ettiği 1765’e kadar sadrazamlık görevinde bulunmuştur. 3. Osman ve 3. Mustafa dönemlerinde sadrazamlık yapmış, 3. Mustafa’nın kız kardeşi Saliha Sultan ile evlenmiştir.

Edebi Kişiliği

  • Koca Ragıp Paşa, devlet adamlığı hım yanı sıra ilim ve sanat faaliyetlerinde de bulunmuştur.
  • Bulunduğu her yerde şairlere ilgi göstermiş, onları himaye etmiştir.
  • Edebiyatımızın ilk kadın şairleri arasında olan Fitnat Hanım’ın da korucusu olmuştur.
  • Zeki, nüktedan ve zarif olarak tanımlanan bir kişiliğe sahiptir.
  • Şiir anlayışı 17. yüzyıl şairlerinden Nabi ile benzerlik göstermektedir.
  • Fikirlerini şiir halinde vermekten hoşlanır.
  • Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.
  • İstanbul’da önemli eserlerin yer aldığı bir kütüphane oluşturmuştur.
  • “Merd-i kıpti şecaatin arzederken sirkatin söyler” mısra-ı bercestesi adeta atasözü gibi halk tarafından benimsenmiştir.

Eserleri

Divan: Edebi açıdan en önemli eseridir.Kaside, gazel ve rubai türlerinde şiirler bulunur. Şiirleri genellikle hikemi tarzdadır.
Münşeat: I. Mahmut döneminde Reis’ül Küttap vazifesine iken kaleme aldığı tarihi bir metindir.
Fethiyye-i Belgrad: Belgrad’ın fethi dolayısıyla kaleme aldığı eserdir.
Tahkik ve Tevfik: Osmanlı Devleti ile İran arasındaki barış görüşmeleri hakkındaki siyasi rapordur.
Mecmua: Koca Ragıp Paşa’nın kendi eliyle bir araya getirdiği Arapça, Farsça ve Türkçe manzumelerden oluşur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.