Kıta Şiir Şekli Nedir? Özellikleri Örnekleri

  • Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir.
  • Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır.
  • Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa /xa…
  • Kıt’alarda beyitler arasında anlam birliği bulunur.
  • Kıt’a nazım biçiminde şair mahlasını genellikle kullanmaz.
  • Kıt’alarda hikmet, nükte, yergi, övgü, dünya görüşü gibi çeşitli konular işlenir.
  • Bazı kıt’alarda ilk beyitin dizeleri birbiriyle uyaklı olabilir. Bu tür kıt’alar “nazım” adını alır.
  • Beyit sayısı ikiden fazla (2-12) olan kıtalara ise “kit’a-i kebire” (büyük kıt’a) denir. Bu tür kıt’alar matla beyti olmayan bir gazele benzer.

Kıt’a Örneği

Tahir Efendi bize kelp demiş
İltifatı bu sözde zahirdir.
Mezhebim Malikidir zira,
İtikadımca kelp tahirdir.

Nef’iİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.