anlam değişmeleri
Ders Notları

Anlam Değişmeleri

Dil yaşayan bir varlıktır. Toplum yaşamına bağlı olarak doğadaki her şey gibi dil de zamanla değişir. Bu değişme, dilin ses yapısında olabileceği gibi anlam alanında da olabilir. Bir sözcüğün başlangıçta yansıttığı anlamda bir daralma, genişleme, […]

ikileme
Ders Notları

İkilemeler, İkileme Çeşitleri, İkileme Örnekleri

Anlamı güçlendirmek, pekiştirmek, çoğaltmak, abartmak gibi amaçlarla sözcüğün yinelenmesi ya da eş anlamlı, yakın anlamlı, karşıt anlamlı veya benzer sesli iki sözcüğün yan yana kullanılmasıyla oluşturulan söz öbeğine ikileme denir. İkileme yoğunlaştırılmış bir ses ve […]

gerçekleşmemiş beklenti
Ders Notları

Gerçekleşmemiş Beklenti Nedir? Özellikler, Örnekler

Bir olay ya da durumun beklenildiği biçimde sonuçlanmadığını, beklentinin gerçekleşmediğini anlatan cümlelere “gerçekleşmemiş beklenti” cümlesi denir. Annem şehir dışına gidince özgürlüğüme kavuşacağımı sanmıştım. Bizi görünce sevinir, üzüntülerini unutur diye düşünmüştük. Teknolojik olanakların gelişmesine bakarak edebiyatta […]

Türkçe

Vurgu Nedir? Türkçe Kelimelerde Vurgu

Vurgu Nedir? Vurgu; söz içinde bir heceyi, diğerlerine göre daha yüksek ses tonuyla, söyleyiş süresi uzatılarak, öteki hecelerden daha baskılı ve belirgin bir biçimde söylemektir. Vurgu, konuşurken bir hece üzerine düşen hava şiddeti veya soluk […]

Türkçe

Karşıt Anlamlı Sözcük Nedir?

Birbirine karşıt (zıt) durum, eylem, olgu ya da kavramları karşılayan sözcüklere karşıt anlamlı sözcük adı verilir. Örnek: uzun / kısa çalışkan / tembel güzel / çirkin yumuşak / sert iyi / kötü ağlamak / gülmek […]

mecaz anlam nedir
Ders Notları

Mecaz Anlam Nedir? Mecaz Anlam Örnekleri

Mecaz anlam, sözcükte anlam konusunda en çok karşımıza çıkan kavramlardan biri. Bu yazımızda “mecaz anlam nedir?” sorusunun yanıtını, örneklerle vereceğiz. Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama “mecaz anlam” denir. […]