Beyaz Alın Özet
Ders Notları

Beyaz Alın Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Bu yazımızda Anton Çehov’un “Beyaz Alın” isimli öyküsünü sizler için inceledik. Sanatçının Seçme Öyküler isimli kitabından alınan Beyaz Alın hikâyesinin özeti, olay örgüsü, kişileri ve diğer yapı unsurları yazımızın devamında yer almaktadır. Beyaz Alın Hikâyesi […]

Ders Notları

Tekke Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türleri

Tekke-tasavvuf edebiyatı, Orta Asya’da Ahmet Yesevi tarafından başlatıldığına inanılan ve ardından onun müridi Hâkim Süleyman Ata tarafından sürdürülen bir edebi gelenektir. Tasavvufla ilgili konuları işlediğinden “tasavvuf edebiyatı/şiiri”, tekkelerde geliştiği için de “tekke şiiri” adını almıştır. […]

İlahi Nedir
Ders Notları

İlahi Nedir? İlahi Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]

Budalaname
Ders Notları

Budalaname Nedir? Budalaname Hakkında Bilgi

Budalaname, 15. yüzyılda yaşamış tasavvuf şairlerinden Kaygusuz Abdal tarafından, nesir türünde yazılmış bir eserdir. Sanatçının en önemli eseri olarak gösterilmektedir. Eserde Allah yoluna giren abdalların yolculuğu beş bölümde anlatılmaktadır. “İnsan aklı anadan doğma kör ve […]

Nefes Nedir
Ders Notları

Nefes Nedir? Nefes Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]

Deme Nedir
Ders Notları

Deme Nedir? Deme Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]

Devriye Nedir
Ders Notları

Edebiyatta Devriye Nedir? Devriye Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]

Şathiye
Ders Notları

Şathiye Nedir? Şathiye Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]