eğitici oyun
Bulmaca

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Bulmaca

 “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusu hakkında hazırladığımız bu online bulmacayı çözerek bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Aşağıdaki ikonlardan faydalanarak bu bulmacayı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bulmaca

Bulmaca | Milli Edebiyat Döneminde Roman

Sağdan Sola 2. Milli Edebiyat romanlarında etkili olan akım 3. Ana karakteri Şahin Bey olan Reşat Nuri romanı 5. Yakup Kadri’nin bir romanı 8. Sürgün isimli romanın yazarı 10. Yakup Kadri’nin İttihat ve Terakki teşkilatını […]

Bulmaca

Edebiyat Bulmaca | İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sağdan Sola 5- Göktürk Yazıtlarından biri 7- Bugünkü atasözlerinin temelini oluşturan özlü sözler 8- İran ulusal destanı 9- Uygur dönemi metinlerinden biri Yukarıdan Aşağıya 1- Bir Uygur destanı 2- Türk destanlarında görülen motiflerden biri 3- […]