İsmail Safa Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Hayatı

İsmail Safa, 21 Mart 1867 tarihinde Mekke’de dünyaya gelen İsmail Safa, Cumhuriyet Dönemi’nin büyük yazarlarından Peyami Safa’nın babasıdır. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybeden sanatçı 1878’de Mekke’den İstanbul’a gelerek Darüşşafaka’da eğitim gördü. 1886 yılında Darüşşafaka’yı bitirerek Evkaf Nezareti’nde bir memuriyete girdi. Daha sonra ise İstanbul Telgrafhanesi haberleşme memuru oldu. 1887 senedinde edebiyat öğretmenliğine başladı. İlk eşinin vefatı şairi derinden etkiledi. Daha sonra yeniden evlenen İsmail Safa, bu evliliğin hemen ardından verem hastalığına yakalandı. Hastalığına iyi geleceği düşüncesiyle bir süre Midilli’ye yerleşti. İstanbul’a döndükten sonra II. Abdülhamit yönetimine cephe aldı. 1900 yılında Sivas’a sürgün gönderildi. Sivas’ta yaşadığı günlerde iki kızını kısa aralıklarla kaybetti. 24 Mart 1901 tarihinde Sivas’ta vefat etti

Edebi Kişiliği

  • Tanzimat ile Servet-i Fünun arasında kalmış kuşağın temsilcilerindendir.
  • Zaman zaman “Kâmil” takma adıyla da şiir ve yazılar yazmıştır.
  • “Eski” ve “yeni” tartışmalarına dahil olmamış, iki anlayış arasında önemli bir fark görmemiştir.
  • Çok hisli, nazik ve alçak gönüllü bir yaratılışa sahip olan İsmail Safa, edebi polemiklerden uzak kalmıştır.
  • Şiirleri hem “eski” hem de “yeni” taraftarlarınca beğenilmiştir. Vezin, kafiye ve dil anlayışı bakımından “eski”nin; zevk ve anlayış bakımından ise “yeni”nin özelliklerine bağlı kalmıştır.
  • Hüseyin Sîret, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet gibi aydınlarla sık sık buluşarak II. Abdülhamit rejimine cephe almıştır.
  • “Ey Halk Uyan” ve “Sultan Hamit’e” isimli şiirleri halkın bir bölümü tarafından çok sevilmiş, başka bir bölümü tarafından da tepki görmüştür.

Eserleri

Şiir
Sünühat
Huz mâ Safâ
Mağdûre-i Sevdâ
Mevlid-i Peder-i Ziyâret
Mensiyyât
Hissiyât
İntâk-ı Hakk’ın Tahmisi

Eleştiri
Mülâhazat-ı Edebiyye
Muhâkemât-ı Edebiyye

Çeviri
Vehâmetli Sevdâlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.