İngiliz Edebiyatı Genel Özellikleri, Temsilcileri

Rönesans’la ileri seviyeye ulaşan özgürlük ortamı Avrupa ülkelerinin yalnızca yaşam tarzına değil edebiyatına da yansımıştır. Bu durum İngiliz Edebiyatı için de geçerlidir.

İngiliz Edebiyatı Temsilcileri

Aydınlanma Çapı da denilen Rönesans’la birlikte Bacon, Shakespeare gibi sanatçılar İngiliz edebiyatının ilk örneklerini vermiş, daha sonra Fransa’da ortaya çıkan sanat akımlarının etkisiyle İngiliz edebiyatı biçimlenmiştir. İngiliz edebiyatının en önemli sanatçıları şunlardır:

William Shakespeare (1564-1616)

 • William Shakespeare, dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
 • Romantizmin öncülerinden olup Rönesans Dönemi sanatçılarındandır.
 • Dram, komedi ve trajedi türünde başarılı eserler vermiştir.
 • Eserleri başka dillere en çok çevrilen ve oyunları en çok sahnelenen sanatçıdır.
 • Tiyatrolarını nazım veya nesir bazen de nazım-nesir karışık yazmıştır.
 • Oyunlarını 5 perde olarak düzenlemiştir.
 • Yarattığı karakterlerde, insanoğlunun evrensel özelliklerini, duygu, düşünce, tutku ve ihtiraslarını başarıyla sergilemiştir.

Eserleri

Trajedi: Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear, Julius Caesar

Komedi: Bir Yaz Gecesi Rüyası, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Fırtına, Bir Kış Masalı, Vindsorlu Şen Kadınlar, Hırçın Kız

Şiir: Soneler

Francis Bacon (1561-1626)

 • İngiliz devlet adamı ve Rönesans Dönemi filozoflarındandır.
 • “Denemeler” adlı eseri dünya klasikleri arasında yer almıştır.
 • Montaigne’den sonra deneme türünde ikinci bir çığır açmıştır.
 • Tümevarım yöntemiyle yeni bir mantık kurmuştur.

John Milton (1608-1674)

 • Rönesans Dönemi şairlerindendir.
 • Şiirlerinde güzel ve yüce olanı anlamaya çalışmıştır.
 • 1667’de yayımladığı “Kaybolmuş Cennet” adlı yapma destanıyla ün kazanmıştır. On iki bölümden oluşan bu kitabında, şeytanın cennetten kovulmasını ve dünyanın kurulmasını anlatmıştır.

Daniel Defoe (1660-1731)

 • Aydınlanma Çağı yazarlarından olan sanatçı, modern İngiliz edebiyatının kurucusu sayılır.
 • Realizm akımından etkilenmiştir.
 • Macera dolu yaşam sürmüş, bu deneyimlerini yazdığı macera romanlarına yansıtmıştır.
 • En önemli eseri 1719’da yazdığı “Robinson Crusoe” adlı romandır. Romanda Brezilya’daki çiftliğinde çalışacak köleler bulmak için bir gemi yolculuğuna çıkan Robinson Cruose’un bindiği geminin batması üzerine, ıssız bir adaya sığınması ve orada 28 yıl tek başına yaşam mücadelesi vermesi anlatılır. Eser bütün dünya dillerine çevrilmiş ve sevilerek okunmuştur.

Jonathan Swift (1667-1745)

 • Aydınlanma Çağı yazarlarındandır.
 • Yaşadığı dönemin devlet adamlarını, parti ve din kavgalarını, toplumsal problemleri eleştirerek eserlerine yansıtmıştır.
 • Mizahi bir üslupla yazdığı “Gulliver’in Seyahatleri” adlı romanıyla tanınmıştır. Lamuel Gulliver adlı genç bir doktorun çıktığı gezilerde karşılaştığı olağanüstü öykülerin anlatıldığı alegorik bir eserdir. Eser, çocuk edebiyatı içinde değerlendirilse de aslında İngiliz toplumunu ve medeni dünyayı hicveden bir özellik taşır. Yazar, başka ülkeleri anlatmak suretiyle kendi ülkesindeki sosyal ve siyasal düzensizlikleri eleştirmiştir.

Lord Byron (1788-1824)

 • İngiliz edebiyatında romantizm akımının önemli şairlerindendir.
 • Manzum hikâye ve dramlar kaleme almıştır.
 • Yazdıklarıyla Avrupa sanatını ve edebiyatını etkilemiştir.
 • “Don Juan” yazarın önemli şiirlerindendir. Eleştirel bir içeriğe sahip olan bu şiirde İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti’ndeki soyluların yaşamını anlatmaktadır.

Eserleri

Şiir: Don Juan, Aylaklık Saatleri, Mazeppa

Oyun: Sardanapal, Tasso’nun Yasası, Bir Türk Masalından Bir Parça
Charles Dickens (1812-1870)

 • İngiliz edebiyatının dünyaca ünlü realist yazarıdır.
 • En güçlü yanı insan karakterini çizmedeki başarısıdır.
 • Özellikle çocukluğundan beri gözlemlediği yoksul insanların yaşamını canlı ve gerçekçi tablolar halinde çizmiştir.

Eserleri

Roman: Antikacı Dükkânı, Oliver Twist, David Copperfield, İki Şehrin Hikâyesi, Pickwick’in Serüvenleri, Kasvetli Ev, Büyük Umutlar

Bernard Shaw (1856-1950)

 • İrlanda’da doğmuş, yaşamını yazar olarak kazanmak için Londra’ya göç etmiştir.
 • Gazete ve dergilerde “insan, toplum, aile, din, bilim, kültür, sanat, eğitim, devlet, savaş, sosyalizm, kadın hakları” gibi pek çok konuda düşüncelerini ortaya koymuştur.
 • Güzel sanatlar, müzik, tiyatro eleştirisi, roman gibi pek çok alanda kalem oyantan sanatçı asıl başarısını tiyatrolarıyla yakalamıştır.
 • Düşüncelerini yaymak için oyunlarını bir araç olarak görmüş, toplumsal içerikli komediler yazmıştır.
 • Oyunlarında yaşadığı dönemin olaylarını mizahi bir üslupla eleştirmiştir.
 • 1925’te Nobel Ödülü’ne, 1938’de Oscar Ödülü’ne layık görülmüş ancak Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetmiştir.

Eserleri

Roman: Candida, Binbaşı Barbara, Jan Dark, Silahlar ve Kahraman Şeytan’ın Müridi, Bir Kadın Yarattım, Bayan Warran’in Mesleği, Kara Kız, Andromak ve Aslan

Oscar Wilde (1859-1900)

 • İrlanda kökenli, oyun yazarı, romancı ve şairdir.
 • Sanatta estetik (güzel) olanı savunmuş, bu hareketin öncüsü olmuştur.
 • “Ravenna” adlı şiiriyle “Nevidgate Ödülü”nü kazanmıştır.
 • 1891’de yazdığı “Dorian Gray’ın Portresi” adlı romanı, eşcinsel ögeler içerdiği için eleştirilmiştir.

Eserleri

Şiir: Poems

Roman: Dorion Gray’ın Portresi

Oyun: İdeal Bir Koca, Ciddi Olmanın Önemi, Önemsiz Bir Kadın

Rudyard Kipling (1865-1936)

 • Şiir, hikâye, roman türlerinde yazmış, gazetecilik yapmıştır.
 • Romantizm ile realizmi birleştirerek eserlerine başarıyla yansıtmıştır.
 • Eserlerinde İngiliz milliyetçiliğini, sömürgeciliğini savunmuştur.
 • 1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

Eserleri

Roman: Kim, Sönen Işık

Hikâye: Çengel Kitabı

Şiir: Kitaplardan Şarkılar, Yedi Denizler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.