İlk Türk Kadın Yazarlar

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası Türk milletinin Avrupa dairesine girişi, Türk kadınının sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına imkân tanımıştır. Böylece kadın sanatkârlar da Türk edebiyatında söz sahibi olmaya başlamışlardır.

Elbette Türk kadınının edebiyatla tanışması Tanzimat’tan çok daha öncesine dayanır. Kerem ile Aslı, Aşık Garip gibi pek çok halk hikayesinde görülen kadın ve erkeklerin karşılıklı şiir söyleyerek atışması, halk edebiyatı geleneği içinde kadınların da şiir söylediğinin göstergesidir. Ayrıca halk kültürümüzün önemli parçaları durumunda bulunan ağıtların, manilerin, türkülerin ve ninnilerin önemli bir bölümü kadınlar tarafından söylenmiştir.

İlk Türk kadın şair kimdir?

Halk edebiyatının yanı sıra saraylarda, konaklarda yaşayan devrin aydınlarının çevresinde yetişen bir kısım kadınlarımız da divan edebiyatı geleneğini yakından tanımış, divan şiiri zevkini benimsemişti. Zeynep Hatun, Mihri, Fitnat Hanım, Adile Sultan gibi isimler divan edebiyatının en bilinen kadın şairleridir. Kadın şairler de tıpkı erkekler gibi klasik şiir geleneklerine bağlı kalmışlardır.

İlk kadın romancı kimdir?

İlk Türk kadın romancısı Fatma Aliye

Tanzimat’ın ilk yıllarından itibaren Türk aydınları Fransızca öğrenmek ve çocuklarına da öğretmek isteyince konak ve yalılarda Avrupa tarzı edebiyat anlayışı yaygınlaşmaya başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk kızları Fransız okullarında eğitim görüp modern Avrupalı yazarları tanıma fırsatı buldular. Özellikle Fransız romantik sanatçılar Türk kadınları tarafından büyük ilgi gördü. Yine bu dönemde Namık Kemal, Ahmet Cevdet Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılar fikir yönünden kadınları besledi ve bu fikirler ışığında eserler veren kadın sanatçılar ortaya çıktı. Nigâr Hanım, Fatma Aliye, Emine Semiye gibi isimler batılı tarzda eserler ortaya koyan ilk Türk kadın sanatçılar oldular. Fatma Aliye ise ilk Türk kadın romancı olarak edebiyat tarihimizdeki yerini aldı. Milli edebiyat döneminde etkili olmaya Halide Edip Adıvar ise geniş kitlelerce okunan ilk Türk kadın yazar oldu.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.