İletişimin Ögeleri Nelerdir?

İletişimin gerçekleşebilmesi için bazı temel ögelere ihtiyacı vardır. Bu yazımızda “iletişimin ögeleri nelerdir?” sorusuna yanıt verdik. İletişimin ögeleri şunlardır:

Bkz: İletişim Nedir? İletişimin Özellikleri Nelerdir?

iletişimin ögeleri

1.İleti

Gönderilmek istenilen bilgi, düşünce, duygu ve isteğe “ileti” denir. Yani ileti konuşan insanın karşısındakine iletmek istediği mesajdır.

2.Gönderici

Duygu, düşünce, bilgi ve istekleri aktaran yani sözü söyleyen kişi veya kişilerdir. Her türlü iletişimde öncelikle gönderici gerekir. Göndericiye kaynak ya da verici de denir.

3.Alıcı

Duygu, düşünce, bilgi ve isteklerin aktarıldığı, iletildiği kişi ya da topluluktur. İletinin yani mesajın gönderildiği kişidir.

4.Bağlam

Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim ya da birimler bütünüdür. (TDK)

Aslında bağlam, bir sözcüğün farklı cümlelerde farklı anlamlar kazanmasıdır. Yani bağlam çok anlamlılıktır. Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını bağlamına yani sözcüğün cümlede kazandığı anlama göre belirleriz.

Örnek:

“Bugün hava çok durgun.” (sakin)
“Bugün kardeşin her zamankinden durgun gözüküyor.” (neşesiz-keyifsiz)
“Bugünlerde Türkiye’de piyasalar durgun.” (canlı olmayan- hareketsiz)

Yukarıdaki üç cümlede durgun kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır. Görüldüğü gibi bir kelime farklı cümlelerde farklı anlamlar kazanabiliyor. İşte bu bağlamdır.

“Çalılıklardan iki el silah sesi duyuldu.” (adet)
“El var pençe olmuş, el var yumruk olmuş.” (insan eli)
“Kâtip benim ben kâtibin, el ne karışır.” (yabancı)

5.Kanal

Göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol, yöntem veya araçtır. Konuşma için hava ve söz, yazı için kâğıt ve kalem birer kanaldır.

6.Şifre (Kod)

Konuşan kişi anlatacaklarını yazıyla, resim çizerek, rakamlarla ya da hareket yaparak anlatmaya çalışabilir. İşte bu tür iletişim şekillerine kod(şifre) denir. Harf, rakam, resim, birer şifredir.

Şifrenin belli kuralları vardır ve şifre doğaldır.

7.Dönüt (Geri Bildirim)

Alıcının göndericiye verdiği olumlu ya da olumsuz her türlü yanıttır.

“Annesi Melih’i arayıp ona: “Eve giderken ekmek aldın mı?” diye sordu. Melih de annesine: “Hayır, ben almadım, sen alsan iyi olur.” diye cevap verdi. Bu örnekte Melih’in annesine verdiği cevap dönüttür.