İkinci Yeni

1950’den sonra kötü “Garip” tarzı şiirlerin hakim olduğu bir  ortamda Garip‘e karşı olarak doğmuştur. Garip anlayışının tersine herhangi bir doğuş aşaması yoktur. Hatta “İkinci Yeni” topluluğu üyesi olarak bilinen bazı şairler birbirlerini hiç görmemişlerdir.

“Yeditepe” ve “Pazar Postası” isimli dergilerde yayımlanan şiirler “İkinci Yeni” şiirinin oluşmasında etkili olmuştur.

“İkinci Yeni’nin isim babası “Muzaffer Erdost”tur.

İkinci Yeni’nin şiir özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Çok uzun soluklu olamamış, geniş bir okuyucu kitlesi bulamamış ancak Türk şiirine yeni boyutlar, yeni ögeler getirmişlerdir.
 • Şiir dilinin konuşma dilinden ayrılmasını, mantık süzgecinden geçmesini ve kendine özgü bir yapıda olmasını savunmuşlardır.
 • Şiirde açık ve yalın anlatıma yer vermemek gerektiğini savunmuşlardır.
 • Kapalı anlatıma sahip, izlenimsel şiirler yazmışlardır.
 • Her okuyana, dahası her yeniden okuyana ayrı ayrı yorumlar yapma olanağı sağlayan şiirler yazmışlardır.
 • Orhan Veli ve arkadaşlarının yalın anlatımına tepki göstermişlerdir.
 • “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmiş, aydınlara seslenmek istemişlerdir.
 • Şiiri, görüntülerin verildiği bir araç olarak değerlendirmişlerdir.
 • Şiirde anlamı önemsememişler, ikinci plana atmışlardır.
 • Şiirde söyleyişe önem vermişler, ön plana çıkarmışlardır.
 • Şiiri bir öykü anlatma aracı değil, öteki yazın türlerinden kesin çizgilerle ayrılan bir tür olarak görmüşlerdir.
 • Şiirde doğa betimlemelerine yer verilmesini, öteki türlerde anlatılamayanların dile getirilmesini savunmuşlardır.
 • Konuyu, olayı şiirden atmışlardır.
 • Şiirin insanlara yararlı olmak için yazılmadığını, bu yüzden erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında aranması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
 • Eşya, görünüm ve özellikle insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.

 

Temsilcileri

İlhan Berk
Turgut Uyar
Edip Cansever
Cemal Süreya
Ece Ayhan
Ülkü Tamer
Sezai Karakoçİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.