İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

ÖZELLİKLERİ

Yeni Gerçek, And, Halkın Dostları, Militan gibi dergiler etrafında toplanan şairler, şiir anlayışlarını ve ideolojilerini bu dergilerde açıklamaya çalışmışlardır.

 Marksist felsefeyi benimseyen toplumcu gerçekçi şairler, daha çok sosyal ve güncel politikayı konu edinmişler, halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymaya çalışan şiirler yazmışlardır. Yerleşik düzeni eleştirmişler, sınıf anlayışı, halk ve işçi sınıfı, kadın hakları, kentleşme, kentleşme sorunları, toplumsal dayanışma gibi temaları işlemişlerdir. Şiirde içeriğe önem vermişlerdir.

 Sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtırlar.

 Onlara göre şiir, toplum bilincini uyaran ve toplumu dönüştüren bireysel bilincin sesidir.

 Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul etmişlerdir.

 Geleceğe inanç, ümit, direnme ve sorgulama isteği temaların genel özelliğidir.

 Geleneksel söyleyişten yararlanmaya çalışmışlar, şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınmışlar, açık anlatıma yönelmişlerdir.

TEMSİLCİLERİ:

İsmet Özel
Ataol Behramoğlu
Süreyya Berfe
Refik Durbaş
Nihat Behram
Can Yücel
Ahmed Arif
Gülten Akınİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.