Hz. Ali Kan Kalesi Cenknamesi


Cenkname nedir?


Hz. Muhammed, Aişe’nin evinde otururken Sa’d bin Ubâde ile oğlu gelirler. Sa’d, oğlunun düğünü için izin alır ve Hz. Muhammed’i ve diğer Müslümânları düğüne davet eder. Düğün hediyesi olarak verecek bir şeyi olmayan Hz. ‘Ali, bir hediye temin etmek için yola çıkar. Maksadı Müslümân olmayan bir kabile bulup, onunla savaşmak ve ganimet elde etmektir. ‘Alî’den haber alınmayınca, Hâlid b. Velîd O’nu aramak için yola çıkar.Halid giderken yolda ‘Amr isimli çobana rast gelir. ‘Amr Kaytanus’un çobanıdır ve Hz. Muhammed’i rüyasında gorüp Müslümân olduğu için Kaytanus tarafından cezalandırılmıştır. Beni Tahi Meliki olan Kaytanus Hz. Muhammed ve Hz. ‘Ali’ye düşmandır. Hâlid ‘Amr’dan Hz. ‘Ali’nin gittiği yönü öğrenir ve peşinden gider.

Hz. ‘Alî Medine’den çıktıktan sonra bir dağa çıkar ve sahrada çadırların kurulu olduğunu görür. Bunları dine davet etmek için sahraya iner. Maksad bunları dine davet etmek, Müslümân olmadıkları takdirde kılıçtan geçirip mallarını Sa’d’ın oğluna saçı götürmektir. Sahraya inen ‘Ali, su başında melikin câriyesi Zahibbe ile karşılaşır, Zahibbe O’nun telkini ile Müslümân olur. Melik tarafından Zahibbe ile gönderilen ekmeği yiyen ‘Alî, Melik’e düşmanlık besleyemeyeceğini söyleyerek oradan ayrılır. Giderken yolu Sahrâ-yı Geylan’a rastlayan ‘Alî, Sahra-yı Geylan padişahının oğlu Ebu’l-Hüseyn ile karşılaşır. Câriyesi Mariyya ile birlikte Müslümân olan Ebu’l-Hüseyn, Ebu’l-Hasan ‘ismini alır ve Hz.’Alî’nin manevi evladı olur. Ebu’l-Hasan, Çin pâdişahının kızı Ramman’ı, Çifing’an Pâdişahının oğlundan kaçırıp memleketine getirir, yolda ise Kirvân vilayetine uğrar, Kilise-i ‘azam’da bulunan askerler ile savaşır ve onları yener. Hz. ‘Ali’nin niyetini öğrenen Ebu’l-Hasan, O’na Kan Kalesi ve zenginlikleri hakkında bilgi verir.Hz. ‘Ali buradan ayrılıp Kan Kal’asına giderken yolda bir pîr ile karşılaşır. Pîr Hz. ‘Ali’yi Melik Zengi’nin kalesine getirdikten sonra kaybolur. Bu aslında şeytandır. Şeytan gelerek Melik Zengi’ye ‘Ali hakkında bilgi verir. Melik Zengi ile ‘Alî arasında savaş başlar. Melik Zengi, kardeşi Terraki Zengi ve ahali Müslümân olurlar.

Buradan ayrılan Hz. ‘Alî Kan Su’yuna kadar gelir. Kan Suyu, yarısı kan yarısı katran olan bir sudur. Sudan geçmek mümkün değildir. İsm-i ‘azam duasını okuyan ‘Alî, suyun üzerinde beliren köprüden geçmek ister. Ancak iki arslan ortaya çıkar. Bunları öldüren ‘Ali, ejderha ve dev kediler ile karşılaşır, onları da öldürür. Buradan Kan Kalesi’ne giden ‘Ali, kendisini silahşor olarak tanıtır ve Kahkaha Sultan’ın huzuruna kabul edilir. Kahkaha’nın askerlerini eğitmek için geldiğini söyleyen ‘Ali, Kahkaha’nın sarayında bir hat görür ki, o hatta istikbal açıklanmaktadır. Kahkaha Tanrılık davası güder. Kendine göre cennet ve cehennemi bulunmakta, cennette ise kızı huri başı olarak oturmaktadır. Kahkaha’nın yeğeni ise amca kızını almak için ‘Ali’nin başını getirmeyi vaadetmiştir.

Kahkaha’nın yeğeni ‘Ali’nin başı ile Düldül’ü getirmiştir. ‘Ali’yi nasıl öldürdüğünü teferruatıyla anlattıktan sonra, ‘Ali bu kafanın ‘Ali’ye ait olmadığını söyleyince cenge karar verilir. Hâlid Medine’den ayrıldıktan sonra ‘Amr’dan ‘Ali’nin gittiği yönü öğrenir ve ardınca gider. ‘Amr’ın yanından ayrıldıktan sonra Kaytanus’un cariyesi, oradan Ebu’l-Hasan, oradan da Melik Zengi’nin yanına giden Hâlid, birlikte Kan Suyu’na hareket ederler.Hz. ‘Ali,Kahkaha’nın yeğenini öldürdükten sonra, kendisinin ‘Ali ol-duğunu açıklar. Bu sırada Ebu’l-Hasan, Hâlid, Melik Zengi ve dört yüz pehlivan ‘Ali’nin na’rasını duyarlar ve savaşa katılırlar. Kahkaha’nın ölmesi ile Kan Kalesi feth olunur. Hz. ‘Ali, Huri Başı’nı huzura çağırıp dine davet eder. Huri Başı rüyasında Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i gördügünü ve bunun üzerine Müslümân olduğunu söyler. Kan Kalesi ahalisi Müslümân olduktan sonra ganimetler alınır, Melik Zengi Kan Kalesi’ne melik tayin edilir, Terakki Zengi, Melik Zengi yerine melik tayin edilir. Kan Kalesi’ne giderken uğradığı yerlere uğrayan Hz. ‘Ali ve yanındakiler Kaytanus’un yanına gelirler ve O’nunla savaşırlar, Kaytanus öldürülür, ahali Müslüman olur.

Hz. ‘AIi Medine’ye dönerken Hz. Muhammed sahabeler ile sohbet etmektedir. Cebra’il gelerek Hz. Muhammed’e Hz. ‘Ali hakkında bilgi verir. Hâlid Medine’ye gelip Hz. ‘Ali’nin geldiğini müjdeler. Hz. ‘Ali gelir, getirdiği ganimetleri Sa’d’ın oğluna dügün hediyesi olarak verir. Sa’d ise bu hediyeyi bütün Müslümânlara dağıtır.Ebu’l-Hasan getirdiği putlar ve Mariyya’yı Hz. Muhammed’e hediye eder. Hz. Muhammed putları parçalayarak, cevâhirleri Medine ahalisi arasında taksim eder. Huri Başı’nın ise Ebu’l-Hasan’a verildiği rivayet olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.