Hüsn ü Aşk Özet

hüsn ü aşkTürü: Mesnevi
Yazan: Şeyh Galip
Yayımlanma Tarihi: 1782
Kişileri: Hüsn, Aşk, Molla-yı Cünun, İsmet, Gayret

Hüsn ü Aşk Kısa Özet

2041 beyitten oluşan eser, aruz ölçüsünün “mef’ülü-mefailün-feülün” kalıbı ile yazılmıştır. Şeyh Galip, eserini 1782’de altı ayda kaleme almıştır. Eserin kahramanları güzellik (Hüsn) ve güzelliğin cazibesine kapılmış “Aşk”tır. Eserde, Sebk-i Hindî (Hint üslubu) akımının etkileri açıkça görülür. Hüsn ü Aşk, tasavvufi sembolik bir hikaye olup “seyr ü sülük”u yani dervişlikte olgunluğa erişmek için takip edilen manevi yolculuğu anlatmaktadır. Mesnevinin özeti şu şekildedir:

Benî Muhabbet (Sevgi Oğulları) adındaki Arap kabilesi içinde kabile büyüklerinden birinin bir oğlu, bir başkasının da bir kızı olur. Oğlana Aşk, kıza da Hüsn adını verirler. Kabilenin nişanladıkları bu gençler, “Edeb” denen okulda Molla-yı Cünün adındaki hocadan ders okudukları sırada birbirlerine aşık olurlar. Aşk’ın Gayret adlı bir lalası, Hüsn’ün de İsmet adlı bir dadısı vardır. Aşk, Gayret’in de yardımıyla Hüsn’ü istemeye gider. Fakat kabile büyükleri, Kalb ülkesine gidip oradaki kimyayı getirmedikçe Hüsn’ü, Aşk’a vermeyeceklerini söylerler. O da bunun üzerine Gayret’le yola koyulur. Yolda birçok sıkıntı çekerler. Bu sıkıntıların ardından Aşk, kendisinin Hüsn; Hüsn’ün de kendisinden ibaret olduğunu, birliğe ikiliğin sığmadığını anlar. Aşk, Hüsn’ün kendisi olduğunu anlar. Yani kendisi kendisine kavuşur.

Kahraman ve yerlerin isimlerinden hikâyenin sonucuna kadar neredeyse her unsur tasavvufi bir anlam taşımaktadır. (Örneğin; Hüsn ile Aşk seven ve sevileni yani hüsn-ü mutlak (Allah) ile dervişi; edep dergahı; Molla-yı Günün mürşidi; Kalp şehri, Allah’ın tahtı olan gönlü ve oraya yapılan sefer de, çile dolu sevgiyi simgeler.) Bu nedenle Hüsn ü Aşk tasavvuf edebiyatı açısından çok önemli bir eserdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.