Hüseyin Siret Özsever Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

hüseyin siret özseverHayatı

Hüseyin Siret Özsever, 1872 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Hamdullah Sîret’tir. Mülkiye İdadisi’ni bitirdikten sonra bir süre Hariciye Kalemi’nde çalışmış, Bursa mektupçuluğu yapmıştır. İkinci Abdülhamit’in siyasetine karşı çıktığı için Adıyaman’a sürgüne gönderilmiştir. Mahmud Nedim Paşa’nın daveti üzerine önce Kahire’ye gitmiş, oradan da Paris’e kaçmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönen sanatçı, on sene kadar memurluk yapmıştır. Bir ara İsviçre’ye gitmiş, mütareke yıllarında yeniden İstanbul’a dönerek edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Hayatının önemli bir bölümünü yurdundan uzakta geçiren sanatçı, 27 Şubat 1959’da hayatını kaybetmiştir.

Bkz: Servet-i Fünun SanatçılarıEdebi Kişiliği

  • Hüseyin Siret Özsever, çocuk denecek bir yaşta iken şiirle uğraşmaya başlamıştır. Mektep dergisinde yayımlanan bir şiiri sayesinde Tevfik Fikret’le tanışıp dost olmuştur. 1896 yılında Servet-i Fünûn’a yazmaya başladıktan sonra ise ün kazanmıştır.
  • İlk şiirlerinde Tevfik Fikret’in etkisinde kalmış, nazım tekniğine ve söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. Daha sonraki şiirlerinde ise Cenap Şahabettin’in etkisi altında kaldığı söylenebilir.
  • “Sanat sanat içindir” görüşüne sadık kalmıştır. Aşk, kadın, doğa, aile gibi bireysel temaları kendine özgü sade bir dille şiire aktararak Servet-i Fünun sanatçıları içinde en lirik, en içli sanatçı olarak tanınmıştır.
  • Uzun süre sürgün hayatı yaşadığı için ailesine ve vatanına hasret kalmış, bu yüzden hayata ve olaylara karamsar bir bakış acısıyla yaklaşmıştır.
  • Şiirlerinde “hüzün ve melal”in kuvvetli etkisi görülen sanatçının ilk eşinin ölümü üzerine yazdığı “Ölümünden Sonra” şiiri çok beğenilmiştir.
  • Aruz ölçüsünü kullanmakla birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
  • Dil ve anlatımda, başlarda diğer Servetifünunculara paralellik gösterirken daha sonraki yıllarda daha duru bir söyleme yönelmiştir. İlk iki eserleri olan “Leyâl-i Girîzân” ve “Bağbozumu”ndaki şiirleri, ikincisinde dil bakımından hafif bir sadeleşme hissedilmekle beraber, hemen hemen, aynı dokudadır. Fakat zamanla ve olayların etkisiyle Sîret’te de dil ve üslupça çok açık değişmeler meydana gelmiştir. “Kıvılcımlı Kül”deki şiirler, dille birlikte, bazılarının hece vezni ile yazılmış olması gibi, vezin konusunda da meydana gelen değişmeleri göstermeleri bakımından dikkate değerdir.
  • Klasik sanatçılardan Fuzûlî, Nedim, Şeyh Galip; Batılı şairlerden ise Alfred de Musset, Baudlaire, Lamartine gibi isimleri beğendiğini söylemiştir.

Hüseyin Siret Özsever’in Eserleri

Şiir
Leyal-i Girizân
Bağbozumu
Kıvılcımlı Kül
Kargalar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.