Hümanizm (İnsancılık) nedir?

Hümanizm,14. yüzyılda İtalya’da doğan, insanı evrende tek ve en yüce değer sayan, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünüştür. İnsanlık aşkı, tüm insanları sevme ülküsü anlamını taşır.

Bu düşüncenin doğuşunda, kilise ve devlet baskısına dayanan Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisi ve eski Yunan ve Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık rol oynamıştır. Hümanizm, yeni ve büyük uygarlıkların ancak eski uygarlık temelleri üzerinde yükselebileceğini vurgulamıştır. Bu bakımdan Hümanizm, Rönesans’ın, yani aydınlanma çağının temeli de sayılır.

Hümanizm akımı İtalya’dan başlayarak İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Rönesans edebiyatı adı altında toplanan yapıtların temelini oluşturmuştur. Hümanist sanatçılar insanlara yeni bir düşünce ışığı verme yolunda çok büyük çabalar göstermişlerdir.

Hümanist Sanatçıların Başlıca Ortak Özellikleri

  • Hümanist sanatçılar, sanatı doğanın bir taklidi (mimesis) olarak kabul etmişlerdir.
  • Hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın asıl konusu insandır. İnsan, özünde mükemmel bir varlık olabilme potansiyelini taşır. Edebiyatın amacı insanı bu mükemmelliğe doğru götürmektir.
  • Hümanist sanatçılar, beslendikleri en önemli kaynak olan eski Yunan ve Latin edebiyatı eserlerini örnek almışlardır.
  • İnsan sevgisinden yola çıkan hümanistler, içinde yaşadıkları çağa, topluma, yerel ve ulusal değerlere uzak kalmışlar; evrenselliği hedeflemişlerdir.
  • Hümanist sanatçılar, eserlerini içinde yaşadıkları aristokrat tabakanın beğenisine uygun olarak biçimlendirmişlerdir.

Hümanizm akımın temsilcileri

Dante (1265 1321): İtalyan edebiyatının kurucusu. En önemli eseri yapma destan niteliğindeki “İlahi Komedya”dır.

Petrarca (1304 1374): İtalyan şairi. Soneleriyle tanınır.

Boccacio (1313 1375): İtalyan yazar. Hikâye türünün yaratıcısı. “Decameron” adlı eseriyle modern hikâyenin öncüsü olmuştur.

Villon (1431 1463): Fransız edebiyatının kurucusu saylan şair.

Rabelais (1490 1553): Fransız yazarı. “Pantagruel” ve “Gargantua” adlı mizahi ve fantastik eserleriyle roman türünün doğmasında öncülük etmiştir.

Ronsard (1524 1585): Fransız şairi.

Montaigne (1533- 1592): Fransız yazarı ve düşünürü. Deneme türünün babası.

Cervantes (1547 1616): Türünün ilk örneği sayılan Don Kişot romanıyla dünyaca tanınmış İspanyol yazar.

Shakespeare (1564 1616): İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının büyük sanatçısı. Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Machbeth gibi tragedyaları ve Yanlışlıklar Komedisi, Hırçın Kız gibi komedyalarıyla tanınır.

Ayrıca bakınız: Batı Edebiyat Akımlarıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.