Hoca Dehhani

  • Hoca Dehhani, 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında yaşamıştır. Hoca Dehhani’nin yaşamı ile ilgili bilgi hemen hemen bulunmamaktadır. Dehhani’nin sözcük anlamı nakışçıdır. Bu lakabın nasil verildiği bilinmemektedir. Elde bulunan tek belgesel bilgi, Horasan’dan Anadolu’ya geldiğini ve yine oraya dönmek istediğidir.
  • Hoca Dehhani’yi, modern çağlarda Türk edebiyat tarihine geri kazandıran Mehmet Fuat Köprülü olmuştur.
  • Anadolu’da tekke edebiyatının çok güçlü olduğu bir çağda aşk ve şarap şiirleri yazan Dehhani divan şiirimizin bilinen ilk temsilcisidir.
  • Selçuklu hükümdarı III. Alâeddin Keykubad’ın emriyle Farsça bir Selçuklu Şehnamesi yazmıştır. Ancak bu eser günümüze ulaşamamıştır.

 

GAZEL

Aceb bu derdümün dermânı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

Yanaram mûmlayın başdan ayağa
Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı

Güler düşmen benüm ağladığıma
Aceb şol kâfirün îmânı yok mı

Delübdür ciğerümi gamzen okı
Ara yürekde gör peykânı yok mı

Gözi hançerlerin boynuma çaldı
Aceb ol zâlimün imânı yok mı

Su gibi kanumı toprağa kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mı

Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı

Begüm Dehhânî ye ölmezdin öndin
Tapuna irmeğe imkânı yok mıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.