Hikâye Nasıl Yazılır? Hikâye Yazma Aşamaları Nelerdir?

Hikâye yazmak belli bir plan doğrultusunda gerçekleşen bir eylemdir. İyi bir hikâye yazabilmek için aşağıda yer alan aşamaların dikkatli biçimde takip edilmesi gerekmektedir. Hikâye yazmanın aşamaları şunlardır:

1. Hazırlık Aşaması

a. Konu ve Temayı Belirleme: Hikâyenin ne üzerinde duracağı, neden söz edeceği yani konusu saptanır. Konuya bağlı olarak da hikâyenin teması belirlenir.

b. Tip ve Karakterleri Belirleme: Hikâyede yer alacak kahramanlar, bunların fiziksel ve ruhsal özellikleri kısaca betimlenir. Bunların olay akışı içindeki rolleri ve işlevleri belirlenir.

2. Planlama Aşaması

a. Hikâyenin Olay Örgüsü ve Çatışmayı Planlama: Hikâyenin temelini oluşturacak bir ana olay ve bu olaya bağlı yan olaylar saptanır. Okuyucunun ilgisini çekecek ve merak duygusunu canlı tutacak temel çatışma belirlenir.

b. Zaman ve Mekânı Belirleme: Olayların geçtiği yer (mekân) ve mekânın hikâye kişileri üzerindeki etkisi; olayın cereyan ettiği zaman dilimi ve zaman akışı belirlenir.

c. Anlatıcı ve Bakış Açısını Belirleme: Olayların kim tarafından anlatılacağı (hâkim, kahraman, 1. kişi) ve hikâyede kullanılacak bakış açısı saptanır. Bir hikâyede birden çok bakış açısı da kulanılabilir.


3. Yazma Aşaması

a. Hikâyeyi Kaleme Alma: Konusu, teması, temel çatışması, olay örgüsü, zaman ve mekânı, anlatıcı ve bakış açısı saptanan hikâye serim – düğüm – çözüm bölümleri dikkate alınarak yazıya dökülür. Hikâye yazılırken öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerinden; monolog, diyalog, bilinç akışı, iç konuşma gibi anlatım tekniklerinden yararlanılır.

b. Anlatım Biçimlerinden ve Tekniklerinden Yararlanma: Öyküleyici, betimleyici anlatımlardan ve benzetme, tanık gösterme, somutlama gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

4. Metni Düzeltme ve Geliştirme

a. Hikâyeyi Değerlendirme: Hikâyenin konusu, olay akışı, kahramanları arasındaki tutarlılık, bunların gerçeğe uyup uymadıkları değerlendirilir. Bunlar arasında bir kopukluk ya da uyumsuzluk varsa giderilir. Kurgulanan her şeyin olağan, gerçekliğe uygun ve doğal olması sağlanır.

b. Anlatım Bozukluklarını Düzeltme: Hikâye anlatım yönünden incelenir. Anlatım bozuklukları varsa giderilir.

c. Yazım ve Noktalama Hatalarını Düzeltme: Sözcükler yazım yönünden incelenir, varsa yazım yanlışları ortadan kaldırılır. Gerekli yerlere uygun olan noktalama işaretleri yerleştirilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.