Hikaye İncelemesi | Sicim

“Sicim” isimli hikaye, Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yazılmıştır. Sizler  için “Sicim” hikayesinin incelemesini yaptık.

A. “Sicim” Olay Örgüsü

 • Hikâye, köylü Berauteli Hauchecorne Baba’nın pazarın kurulduğu Gadarville kasabasına gelmesiyle başlar.
 • Yaşlı Hauchecorne yerde bir sicim parçası görüp onu belki lâzım olur diye cebine atması, bu durumu daha önce kavgalı olduğu Malandain tarafından görülmesiyle hikâyedeki olaya giriş yapılır.
 • O gün pazarda bir cüzdan kaybolunca Malandain, Hauchecorne Baba’nın yerden aldığı şeyin cüzdan olduğunu düşünerek onu ihbar eder.
 • Hauchecorne Baba cüzdanı çalmakla suçlanır, yetkililere yerden aldığı sicimi gösterir, üstü başı aranır, bir şey bulunmasa da ona kimse inanmaz.
 • Önüne gelen herkese olayı anlatır, suçsuz olduğunu söyler ama kimse ona inanmaz.
 • Çok ezik ve perişan bir durumda evine dönen Hauchecorne Baba o geceyi uykusuz geçirir.
 • Ertesi gün cüzdanın bulunduğunu öğrenir, masum olduğu ortaya çıkmıştır.
 • Bu coşkuyla hikâyesini karşısına çıkan tanıdığı, tanımadığı her insana tekrar tekrar anlatır.
 • Aradan birkaç gün geçince yine insanların kendisine inanmadığını, onunla alay ettiklerini fark eder. Bu kez Malandain cüzdanı kendisinin bulduğunu, olay açığa çıkınca da başkası aracılığıyla belediye başkanına teslim edildiğini etrafa yaymıştır.
 • Zaten yaşlı ve hasta olan Hauchecorne Baba, masum olduğunu anlatabilmek için sürekli çırpınıp, inandırıcı olsun diye her seferinde hikâyeyi değişik ayrıntılarla süslemeye çalışır, daha çok alay konusu olur.
 • Hırsız damgası yediği yetmemiş gibi bir de türlü oyunlara başvurarak bundan sıyrılmaya çalıştığı durumuna düşmesi, Hauchecorne Baba’nın onuruna dokunur, sağlığını iyice bozar, yataklara düşer. Kısa süre içinde ölür. Ölürken bile insanları masum olduğuna inandırmaya çalışmaktadır.

B. Kişiler

Berauteli Hauchecorne Baba: Hikâye ana kahramanıdır. Fiziki ve ruhsal portresi çok ayrıntılı verilmemiştir. Yaşlı, yorgun ve hasta bir çiftçi olduğu, yoksul ve tutumlu olduğu ancak dürüst ve onurlu bir insan olduğu belirtilmiştir. Kendisine atılan bir iftira yüzünden hastalanıp ölecek kadar duyarlı ve namuslu bir insandır.

Malandain: Hikâyede belirgin olan ikinci kişidir. Baba Hauchecorne ile geçmişte anlaşmazlıklar yaşamış ve onunla küsmüştür. Bu durum da yaşlı komşusuna iftira atmasına gerekçe gösterilmiştir. Hikâyedeki kötü kahraman olarak dikkati çekmektedir. Emin olmadan Baba Hauchecorne’yi hırsızlıkla suçlayarak ihbar etmiştir.

Diğer kişiler: Marius Paumelle cüzdanı bulan kişidir. Belediye başkanı Baba Hauchecorne’yi sorgular. Criguetotlu, Baba Hauchecorne’ye inanmadığını belirten çiftlik sahiplerinden biridir.C. Konu ve Çatışma

Konu: Yaşlı bir köylüyle iftira atılması, kendisini bu iftiradan kurtaramayan adamın onurunun zedelenmesi ve bunun sonunda da hastalanıp ölmesi.

Çatışma: Hikâyedeki karşıtlık geçmişe ait bir hesaplaşma üzerine kurulmuştur. Baba Hauchecornne ile Malandain’in küs olması hikâyenin ana eksenini oluşturur. Masumiyet-iftira, dürüstlük – yalancılık hikâyenin ana çatışma noktalarıdır.

Ç. Mekân

Hikâyede mekâna özel bir önem verilir. Hikâyenin giriş bölümün-de geniş bir çevre ve durum tasviri yapılmış, okuyucu olaya hazırlanmıştır. Kasaba pazarı bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

D. Biçim

Mauppasant hikâye tarzında olup giriş, gelişme ve sonuç biçiminde kurgulanmıştır. Giriş bölümü pazar yeri ve Baba Hauchecorne’nin pazar yerinde bulduğu küçük bir ip parçasını cebine atmasıyla başlar. Gelişme bölümünde pazarda kaybolan bir cüzdanın Baba Hauchecorne’nin aldığının Malandain tarafından ihbar edilmesi anlatılır. Gerçeğin anlaşılması ve yaşlı adamın aklanması yine bu bölümde verilir. Sonuç bölümünde ise Baba Hauchecorne’nin beklenenin aksine yine zan altında kalması ve üzüntüden ölmesi anlatılır.

E. Yorum

Yazar, hikâyesini okuyucuda hiçbir merak unsuru ve soru işareti bırakmadan tamamlar. Hikâyedeki olay, güçlü bir karşıtlık üzerine kurulmuştur. “Sicim”, insanlara iftira atmanın kolay olduğunu ancak bunun zor silineceği temi üzerine yazılmış klasik bir olay hikâyesidir.

1 Yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.