Hazırlıklı Konuşma Nedir?

 • Önceden belirlenen bir konuda gerekli çalışmalar yapılarak hazırlanan konuşmalara hazırlıklı konuşma adı verilir.
 • Hazırlıklı konuşma için araştırma, inceleme ve değerlendirme gibi ön hazırlık aşamaları gereklidir.
 • Hazırlıklı konuşmalar, açış ve takdim konuşması, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, mülakat, münazara, forum, hitabet gibi çeşitlere ayrılır.

Etkili ve Güzel Konuşma Neden Önemlidir?

 • İnsan sosyal bir varlık olduğu için diğer insanlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. En etkili ve kolay iletişim yöntemi de konuşmadır.
 • Etkili ve güzel konuşmak bir eğitim gerektirir. Konuştuğu dilin kurallarını, inceliklerini bilen bir kişi etkili ve güzel konuşmayı başarabilir. Etkili ve güzel konuşan kişiler toplum içinde sevgi ve saygı görürler.

Hazırlıklı konuşmanın aşamaları nelerdir?

1) Hazırlık

 • Konuşmacı, konuyu ve hedef kitleyi belirlemelidir.
 • Seçilen konunun dinleyicinin ilgisini çekebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
 • Konuşmacı, konuşmayı hangi amaçla yapacağını belirlemelidir.
 • Konuyla alakalı gözlem, inceleme veya araştırma yapılmalıdır.
 • Konuyla ilgili eserler okunmalı, güvenilir internet sitelerine göz atılmalı, bilgi sahibi insanlarla sohbet edilmeli, notlar alınmalıdır.

2) Planlama

 • Konuşmanın temel bölümleri iyi belirlenmelidir.
 • Temel bölümler, hitap, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Hitap bölümü dinleyici kitlesine göre belirlenmelidir. Dinleyiciler hitapta protokole göre sıralanmalıdır.
 • Uzun hitaplardan kaçınılmalıdır.
 • Konuşmanın giriş bölümünde dinleyicinin ilgisi çekilmelidir. Bir özdeyiş, soru, fıkra ya da şiir dinleyicinin ilgisini çekme konusunda etkili olabilir.
 • Konuşmanın gelişme bölümünde gerekli açıklamalar yapılmalı, düşünceler ileri sürülmeli, iddialar savunulmalıdır. Bunun için belgelerden ve sayısal verilerden yararlanılır.
 • Konuşmanın sonuç bölümü kısa tutulmalı, konuşmanın mesajını dinleyicilere verecek en çarpıcı sözlerle konuşma bitirilmelidir.
 • Konuşmacı, kendisine verilen süreyi en iyi biçimde kullanacak şekilde konuşmasını planlamalıdır.
 • Konuşmayı destekleyecek görsel ve işitsel araçlar hazırlanmalıdır.
 • Konuşmacı, konuşma öncesi prova yapmalıdır.
 • Başarılı bir konuşma, iyi hazırlanılarak planlı bir şekilde  yapılan konuşmadır.

3) Sunum

 • Konuşmacı, duruş, kılık kıyafet açısından abartısız, düzgün bir biçimde dinleyici karşısına çıkmalıdır.
 • Mekân, dinleyicilerin konuşmacıyı rahatça görebileceği ve duyabileceği oturma, aydınlatma ve ses düzenine sahip olmalıdır.
 • Sahnede dinleyicinin dikkatini dağıtabilecek nesneler bulunmamalıdır.
 • Konuşmacı, konuşma sırasında bilgisi ve tavrıyla dinleyicilere hâkim olmalıdır. Salonun tamamına bakarak konuşmasını yapmalıdır.
 • Konuşmacı, ses tonunu, salonun durumuna göre ayarlamalı, gerekirse mikrofon kullanmalıdır.
 • Konuşma esnasında jest ve mimikler yerinde kullanılmalıdır.
 • Konunun önemli yerlerinde tonlama yardımıyla vurgu yapılmalıdır.
 • “eminim ki, inanıyorum” gibi etkili, güven veren sözler kullanılmalıdır.
 • “şey, filan, ee, ıı” gibi sözler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • Dinleyicilerden gelen sorulara kısa, net cevaplar verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.